Opublikowano 14.06.2023 14:53
Przedstawiciele wielu krajów uczestniczą w konferencji "Future of Work - Future of Education" (,,Przyszłość pracy – Przyszłość edukacji”). Konferencja twa 13-16 czerwca 2023 br. i skupia się na pro...