PRACOWNICY


Informujemy o rozpoczęciu naboru na 2 typy wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ na rok akademicki 2021/2022:

1/ STA - wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

2/ STT - wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych


Zainteresowanych wyjazdem typu STA prosimy o składanie kompletu dokumentów do Koordynatorów Wydziałowych Programu Erasmus+

  1. Formularz zgłoszeniowy - w terminie do 5 marca 2021r

  2. Plan pracy STA (Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching) w terminie do 10 maja 2021r., zaakceptowany przez Uczelnię przyjmującą (zgodny z umową bilateralną zawartą na realizację Programu Erasmus+)

  3. Dokumenty wyjazdowe zgodne z procedurą Uczelni dot. wyjazdów zagranicznych w terminie do 10 maja 2021r,

  • podanie o wyrażenie zgody na wyjazd (zaakceptowane przez Dziekana Wydziału z adnotacją o możliwości dofinansowania wyjazdu ze środków Wydziału lub środków prywatnych)

  • preliminarz wydatków


Zainteresowanych wyjazdem typu STT prosimy o składanie kompletu dokumentów do Biura Mobilności Międzynarodowej – ul. Śniadeckich 2, Budynek G, pokój 101

  1. Formularz zgłoszeniowy - w terminie do 5 marca 2021r

  2. Plan pracy STT (Mobility Agreement Staff Mobility for Training) w terminie do 10 maja 2021r., zaakceptowany przez Uczelnię przyjmującą (zgodny z umową bilateralną zawartą na realizację Programu Erasmus+)

  3. Dokumenty wyjazdowe zgodne z procedurą Uczelni dot. wyjazdów zagranicznych w terminie do 10 maja 2021r,

  • podanie o wyrażenie zgody na wyjazd (zaakceptowane przez Dziekana Wydziału z adnotacją o możliwości dofinansowania wyjazdu ze środków Wydziału lub środków prywatnych)

  • preliminarz wydatków

 

Nauczycieli akademickich, którzy chcą wziąć udział w mobilności w celach szkoleniowych, szczególnie zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniach mających na celu rozwijanie kompetencji dydaktycznych w zakresie opracowywania programów nauczania.

Wzory dokumentów do pobrania poniżej


Biuro Mobilności Międzynarodowej serdecznie zaprasza

wszystkich Pracowników zainteresowanych wyjazdami w celach dydaktycznych lub szkoleniowych w ramach Programu Erasmus+  w roku akademickim 2021/22  na spotkanie online,

które odbędzie się

we czwartek 04.02.2021 o godzinie 16:00.

Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/83378935915?pwd=clZOZm0yYUpQRmRpY1Zld0V4K3hPdz09

Meeting ID: 833 7893 5915

Passcode: PctXt6

Omówione zostaną podstawowe kryteria i wymogi programu wraz z całym procesem kwalifikacji w Politechnice Koszalińskiej.


Informujemy o rozpoczęciu naboru na dwa typy wyjazdów w ramach Programu Erasmus+  na rok akademicki 2020/2021:

1/ STA  - wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

2/ STT - wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych

Zainteresowanych wyjazdem typu STA prosimy o składanie do Koordynatorów Wydziałowych Programu Erasmus+ kompletu dokumentów:

A) Formularz zgłoszeniowy- najpóźniej do 5 marca 2020r.

B) Plan pracy STA (Mobility Agreement Staff Mobility for Teachinig) do 11 maja 2020r., zaakceptowany przez uczelnię przyjmującą (zgodny z umową bilateralną zawartą na realizację Programu Erasmus+)

C)Dokumenty wyjazdowe zgodne z procedurą uczelni dot. wyjazdów zagranicznych do dnia 11 maja 2020r, podanie o wyrażenie zgody na wyjazd (zaakceptowane przez Dziekana Wydziału z adnotacją o możliwości  dofinansowania wyjazdu ze środków Wydziału lub środków prywatnych), preliminarz wydatków.

Zainteresowanych wyjazdem typu STT  prosimy o składanie do Działu Nauki (ul. Śniadeckich 2, pokój 5 C), następujących dokumentów:

A) Formularz zgłoszeniowy- najpóźniej do 5 marca 2020r.

B) Plan pracy STT (Mobility Agreement Staff Mobility for Training) do 11 maja 2020r., zaakceptowany przez uczelnię przyjmującą (zgodny z umową bilateralną zawartą na realizację Programu Erasmus+)

C)Dokumenty wyjazdowe zgodne z procedurą uczelni dot. wyjazdów zagranicznych do dnia 11 maja 2020r., podanie o wyrażenie zgody na wyjazd (zaakceptowane przez Dziekana Wydziału/Kierownika Jednostki z adnotacją o możliwości dofinansowania wyjazdu ze środków Wydziału/Jednostki lub środków prywatnych), preliminarz wydatków.

Nauczycieli akademickich, pragnących wziąć udział w mobilności w celach szkoleniowych, szczególnie zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniach mających na celu rozwijanie kompetencji dydaktycznych w zakresie opracowywania programów nauczania. 

Wzory dokumentów do pobrania poniżej


Spotkanie informacyjne dla STUDENTÓW oraz PRACOWNIKÓW PK zainteresowanych wyjazdami w ramach programu Erasmus+
w roku akademickim 2020/2021

Planowane wyjazdy w roku 2020/2021: 

a/ SMS – wyjazdy studentów na studia zagraniczne

b/ SMP – wyjazdy studentów na praktyki zagraniczne

c/ STA - wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

d/ STT - wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych

Zapraszamy na spotkanie

31.01.2020 (piątek )  godz. 16.30; ul. Racławicka 15-17, sala 212 blok A.

 

Załączniki

Nazwa
Confirmation_STA.docx pobierz
Confirmation_STT.docx pobierz
rodo-erasmus-pk.pdf pobierz
sta-formularz-zgloszeniowy-21.docx pobierz
STA-HEHE-INTL-Staff-Mobility-Agreement-teaching_integr_2019.docx pobierz
stt-formularz-zgloszeniowy-21.docx pobierz
STT-HEHE-INTL-Staff-Mobility-Agreement_training_integr_2019.docx pobierz