Skład osobowy Rady Wydziału
Opublikowano 20.07.2021 12:20

 


SKŁAD OSOBOWY RADY WYDZIAŁU INZYNIERII MECHANICZNEJ I ENERGETYKI
(stan na dzień 22-11-2022 zgodny z §38 statutu PK)


 

PROFESOROWIE TYTULARNI

prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal profesor
prof. dr hab. inż. Stanisław Duer profesor
prof. dr hab. inż. Witold Gulbiński profesor
prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak profesor
prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński profesor
prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński profesor
prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka profesor
prof. dr hab. inż. Krzysztof Nadolny profesor
prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta profesor
   

DOKTORZY HABILITOWANI

dr hab .inż. Błażej Bałasz profesor uczelni
dr hab. inż. Łukasz Bohdal profesor uczelni
dr hab. inż. Zbigniew Budniak profesor uczelni
dr hab. inż. Zdzisław Domiszewski profesor uczelni
dr hab. inż. Krzysztof Dutkowski profesor uczelni
dr hab. inż. Tomasz Królikowski profesor uczelni
dr hab. inż. Agnieszka Kułakowska profesor uczelni
dr  hab. inż. Marcin Kruzel profesor uczelni
dr hab. inż. Dariusz Lipiński profesor uczelni
dr hab. inż. Czesław Łukianowicz profesor uczelni
dr hab. inż. Igor Maciejewski profesor uczelni
dr hab. inż. Iwona Michalska-Pożoga profesor uczelni
dr hab. inż. Mieczysław Pancielejko profesor uczelni
dr hab. inż. Piotr Piątkowski profesor uczelni
dr hab. inż. Joanna Piepiórka-Stepuk profesor uczelni
dr hab. inż. Tomasz Piskier profesor uczelni
dr hab. inż. Tomasz Rydzkowski profesor uczelni
dr hab. inż. Małgorzata Sikora profesor uczelni
dr hab. inż. Małgorzata Smuga-Kogut adiunkt
dr hab. inż. Paweł Sutowski profesor uczelni
dr hab. inż. Agnieszka Szparaga profesor uczelni
dr hab. inż. Bogdan Warcholiński profesor uczelni
dr hab. inż. Anna Zawada-Tomkiewicz profesor uczelni

NAUCZYCIELE AKADEMICCY

dr inż. Jerzy Chudy asystent
dr inż. Ewa Dobruchowska adiunkt
dr inż. Andrzej Błażejewski adiunkt
dr inż. Konrad Zajkowski adiunkt
dr inż. Dawid Murzyński adiunkt
dr inż. Monika Sterczyńska adiunkt
dr inż. Marzena Sutowska adiunkt

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI

mgr inż. Iwona Cywińska specjalista
mgr  inż. Renata Wiśniewska kierownik Biura Wydziału

STUDENCI

Marcin Gurdak student
Agnieszka Kulas student
   

UCZESTNICY POSIEDZENIA RADY WYDZIAŁU Z GŁOSEM DORADCZYM

 

 

PRZEDSTAWICIELE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

EMERYTOWANI NAUCZYCIELE AKADEMICCY

KIEROWNICY KATEDR, ZAKŁADÓW, ZESPOŁÓW I LABORATORIÓW

ZAPROSZENI GOŚCIE