Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf

Bieg po Indeks 2020/2021

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, że zmienione zostały daty finału i rozdania nagród.

Finał odbędzie się 16 kwietnia 2021 r. o godz. 11:00 w Aulach Politechniki Koszalińskiej przy ulicy Śniadeckich 2.

Wręczenie nagród odbędzie się 23 kwietnia 2021 r. o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Nr 300 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie przy ulicy Rynek Staromiejski 6-7.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXIV już edycji Konkursu "Bieg po Indeks", organizowanego przez Politechnikę Koszalińską oraz Gminę Miasto Koszalin.

 

Konkurs prowadzony jest, podobnie jak w latach ubiegłych, z wykorzystaniem nowoczesnych technik internetowych.

 

Konkurs "Bieg po Indeks" skierowany jest szczególnie do uczniów klas maturalnych, jako alternatywa przygotowania do nowej matury z zakresu matematyki i informatyki.

 

Szkoły wyrażające chęć udziału w konkursie mogą oddelegować wybranych nauczycieli na jednodniowy kurs e-learningu, który będzie przeprowadzony
w Politechnice Koszalińskiej.

 

Obsługa uczelnianej platformy e-learningowej jest bardzo intuicyjna i jak pokazały poprzednie edycje Konkursu, nie sprawia nauczycielom żadnych problemów. Mimo to wciąż jesteśmy do Państwa dyspozycji, a szkoły wyrażające chęć udziału w Konkursie w każdej chwili mogą zgłosić się do nas na bezpłatny kurs z obsługi platformy.

 

Wszystkie materiały oraz kursy udostępniać będziemy Państwu poprzez platformę e-learningową. W celu usprawnienia pracy prosimy nauczycieli o wypełnienie arkusza zgłoszeniowego załączonego poniżej i wysłanie go na adres bieg@tu.koszalin.pl lub piotr.zmuda@tu.koszalin.pl. Na podstawie dostarczonych danych założone zostaną konta dla uczniów i nauczycieli. W archiwum razem z arkuszem znajdują sie informacje dotyczące poprawnego jego wypełnienia. Po założeniu kont wystarczy zalogować się pod adresem www.nastudia.net.

 

 

ZASADY KONKURSU

Konkurs prowadzony będzie w trzech etapach.

 

I etap:

Pierwszy etap ma charakter przygotowawczy do Konkursu. Polega na rozwiązywaniu zadań z matematyki, fizyki oraz informatyki - dostępnych na stronie internetowej Konkursu. Etap ten odbywa się w pracowniach komputerowych szkół biorących udział w Konkursie, pod opieką nauczycieli. Uczniowie mogą również korzystać, za pośrednictwem komunikatorów internetowych i poczty elektronicznej, z pomocy nauczycieli akademickich Politechniki Koszalińskiej. Pierwszy etap nie ma wpływu na dalszy udział w Konkursie.

 

II etap:

Drugi etap ma charakter półfinału Konkursu. Odbywa się za pośrednictwem platformy e-learningowej. Pozwoli uczestnikom sprawdzić swoje umiejętności,
a nauczycielom dokonać wyboru uczniów, którzy wezmą udział w finale Konkursu. Uczniowie pobiorą 15 zadań testowych, które będą sprawdzane wyłącznie przez „zdalnego nauczyciela” i powinny zostać rozwiązane w ściśle określonym czasie. Wyniki testu będą udostępnione nauczycielowi prowadzącemu uczniów biorących udział w półfinale Konkursu. Etap ten kwalifikuje do uczestnictwa w finale.

 

III etap:

Trzeci etap ma charakter finału Konkursu. Realizowany jest w formie pisemnej w siedzibie Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich 2. Polega na rozwiązaniu wybranych przez uczestnika zadań konkursowych. Wybór ten dotyczy 5 dowolnych zadań spośród 15 (do wyboru: 5 zadań z matematyki, 5 zadań z fizyki oraz 5 zadań z informatyki). Uczestnik łącznie może uzyskać maksymalnie 100 punktów.


NAGRODY

Organizatorzy przewidzieli 3 KATEGORIE NAGRÓD:

 

NAGRODY DLA LAUREATÓW

  • trzydziestu laureatów Konkursu otrzyma dyplomy;
  • laureaci Konkursu, którzy uzyskali trzy najlepsze wyniki (I, II i III miejsce) - otrzymają nagrody pieniężne w wysokości odpowiednio 1000 zł, 750 zł i 500 zł;
  • trzem najlepszym w rankingu laureatom Konkursu, którzy podejmą studia w Politechnice Koszalińskiej, przyznane zostaną także nagrody pieniężne odpowiednio 3000 zł, 2500 zł i 2000 zł na semestr, wypłacane sukcesywnie w formie comiesięcznego stypendium, w okresie pierwszego semestru studiów w roku akademickim 2021/2020;
  • trzem najlepszym w rankingu laureatom Konkursu ze szkół technicznych;
  • w Konkursie mogą być przyznane nagrody specjalne.

 

NAGRODY DLA NAUCZYCIELI

  • nauczyciele laureatów Konkursu otrzymają dyplomy;
  • nagrody pieniężne otrzymają nauczyciele, pod kierunkiem których uczestnicy finału Konkursu zdobędą miejsca od I do III. Nagrody indywidualne wynoszą odpowiednio 1000 zł, 750 zł i 500 zł. Nauczyciel może otrzymać tylko jedną nagrodę pieniężną.

 

NAGRODY DLA SZKÓŁ

  • szkoły, z których wywodzą się laureaci Konkursu otrzymają puchary, a Dyrektorzy szkół listy gratulacyjne;
  • trzy najlepsze szkoły otrzymają nagrody rzeczowe;
  • w Konkursie mogą być przyznane nagrody specjalne.

 

TERMINY

Zgłoszenia szkół przyjmowane będą do dnia 24 lutego 2021 r. (wg załączonego formularza).

 

FINAŁ

9 kwietnia 2021 r. o godz. 11:00 w Aulach 102B i 103B Politechniki Koszalińskiej przy ulicy Śniadeckich 2.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD

16 kwietnia 2021 r. o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej nr 300 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie przy ulicy Rynek Staromiejski 6-7.

 

Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli Państwa Szkoły do udziału w Konkursie.

Strona Internetowa Konkursu : http://bpi.tu.koszalin.pl/

 

dr hab. Krzysztof Wasilewski prof. PK
Prorektor ds. Kształcenia
Politechniki Koszalińskiej


Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl