ERASMUS +
Politechniki Koszalińskiej

Opublikowano 11.05.2023 14:00
Zagraniczni studenci uczestniczący w realizacji programu Erasmus+ od lat są częścią społeczności akademickiej Politechniki Koszalińskiej. Aby jeszcze lepiej poznać się z polskimi studentami i praco...