Uniwersytet Trzeciego Wieku: niebawem ruszy rekrutacja na nowy rok akademicki
Opublikowano 05.08.2022 10:10

Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza zainteresowane osoby, które chciałyby poznać nowych ludzi, zyskać dodatkowe umiejętności i rozwijać swoje pasje na specjalnie dedykowanych im zajęciach. Na zajęcia może zapisać się każdy emeryt lub rencista, który posiada dokument potwierdzający status emeryta/rencisty, złoży pisemną deklarację oraz dokona opłaty czesnego. Wpisowe (jednorazowe) dla nowych słuchaczy to koszt 20 zł, czesne (za rok akademicki 2022/23) wynosi  45 zł. Z opłaty są zwolnione osoby, które ukończyły 80 lat. Opłaty nie można dokonać na Politechnice Koszalińskiej.

Komplet dokumentów należy przynieść do do biura UTW, któe znajuduje się w pokoju 7C (parter), kampus przy ul. Śniadeckich 2. Termin składania dokumentów to 8-19 sierpnia br.  w godz. 11:00-14:00. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://tu.koszalin.pl/utw/kat/1025/rekrutacja Informacji udzieli również Przewodnicząca Samorządu UTW PK: tel. 660 025 211 lub Dział Współpracy ze Studentami: tel. 94 34 78 602.