Święto Uczelni z okazji 56. rocznicy powstania Politechniki Koszalińskiej
2024-06-11

Rektor, Rada Uczelni i Senat Politechniki Koszalińskiej zapraszają na uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Koszalińskiej Profesorowi Jerzemu Woźnickiemu.


Ceremonia odbędzie się podczas obchodów 56. rocznicy powstania Politechniki Koszalińskiej. Uroczystość odbędzie się 11 czerwca 2024 roku (wtorek) o godz. 11.00 w audytorium Politechniki Koszalińskiej przy ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego 6e.