XIX Konferencja Naukowa pt.: Forum Wspierania Przedsiębiorczości MIKROFIRMA 2023
2023-12-07


Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XIX Konferencji Naukowej pt.: Forum Wspierania Przedsiębiorczości MIKROFIRMA 2023. Tegoroczna edycja Konferencji odbędzie się hybrydowo, w hotelu zlokalizowanym w Mielnie oraz zdalnie z wykorzystaniem platformy Zoom, w dniach 7-8 grudnia 2023 r. Projekt jest finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała nauka II”.


Jest to wyjątkowe wydarzenie, stanowiące efekt współpracy między ośrodkami naukowymi, organizowane wspólnie przez: Katedrę Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, Katedrę Finansów i Bankowości Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Katedrę Finansów Instytutu Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.


Zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące zagadnienia:
1. Instrumenty wspierania sektora MŚP
2. Rynek finansowy w polityce finansowej i inwestycyjnej sektora MŚP
3. Makroekonomiczne determinanty rozwoju sektora MŚP
4. Strategie tworzenia i rozwoju MŚP
5. Systemy informacji i oceny w sektorze MŚP
6. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach sektora MŚP
7. Współpraca transgraniczna w sektorze MŚP
8. Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach sektora MŚP
9. Rzemieślnik i właściciel gospodarstwa rolniczego jako mikroprzedsiębiorcy
10. Ekonomika przedsiębiorstw rolniczych
11. MŚP w koncepcji inteligentnych specjalizacji w rozwoju regionalnym
12. Systemy logistyczne w sektorze MŚP
13. Skutki pandemii dla rozwoju MŚP
14. Rola państwa i samorządów terytorialnych w funkcjonowaniu sektora MŚP
15. Zielone Finanse a sektor MŚP


Artykuły naukowe, zgłoszone w ramach Konferencji, mogą zostać przedstawione do procedury wydawniczej w jednym, z następujących czasopism:

1. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia (140 pkt, artykuł w j. angielskim), opłata za publikację: 1230 zł brutto (artykuł do maksymalnie 12 stron), dopłata za każdą dodatkową stronę 60 zł + VAT (23%)/stronę.

2. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia (70 pkt, artykuł w j. angielskim), bez dodatkowej opłaty.

3. Rocznik Ochrona Środowiska (70 pkt, artykuł w j. angielskim), opłata za publikację w przypadku artykułu do 12 stron: 1000 zł netto.

4. Zeszyty Naukowe SGGW Polityki Europejskie, Finanse i Marketing (40 pkt, w j. angielskim), opłata za publikację: 1230 zł brutto (artykuł do maksymalnie 12 stron), dopłata za każdą dodatkową stronę 60 zł + VAT (23%)/stronę.

5. Monografia naukowa w Wydawnictwie Politechniki Koszalińskiej (20 pkt, artykuł w j. polskim), bez dodatkowej opłaty.


Każda osoba uczestnicząca w Konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa. Osoby prezentujące wyniki swoich badań otrzymają dodatkowo certyfikat potwierdzający fakt prezentacji na konferencji.


Rejestracja prowadzona jest do 19 listopada 2023 r. poprzez formularz Google zamieszczony na stronie internetowej Konferencji, na której znajdą Państwo wszystkie szczegółowe informacje: http://mikrofirma.tu.koszalin.pl/

Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny XIX Konferencji Naukowej pt.: Forum Wspierania Przedsiębiorczości MIKROFIRMA 2023