XXII Zachodniopomorski Festiwal Nauki w Politechnice Koszalińskiej
2023-09-28


Zachodniopomorski Festiwal Nauki w Politechnice Koszalińskiej odbędzie się 28 września 2023 r. na terenie dwóch kampusów, tj. przy ul. Śniadeckich 2 oraz ul. Racławickiej 15-17.

Głównym celem jest upowszechnianie osiągnięć naukowych, przekazywanie wiedzy, wspólne rozwiązywanie problemów, wyjaśnianie niezrozumiałych pojęć i zjawisk, pokazywanie korzyści płynących z rozwoju poszczególnych dziedzin (sztuka, nauki inżynieryjno-technicznych, nauki społeczne oraz nauki o polityce i administracji), jak również rozbudzenie zainteresowań wśród dzieci i młodzieży poprzez ich uczestnictwo w eksperymentach, pokazach oraz wykładach. Misją festiwalu jest upowszechnianie wiedzy wśród zróżnicowanego grona odbiorców. Przedsięwzięcie to daje każdemu możliwość obcowania z nauką, poznawania metod prowadzenia badań i dorobku pracowników uczelni, a także zachęca do pogłębiania wiedzy w przystępny sposób. Nasze spotkania festiwalowe służą całej społeczności lokalnej.