Rektor
Rada Uczelni
Senat

Prorektor ds. Nauki
Prorektor ds. Kształcenia
Prorektor ds. Studenckich 
Kanclerz

Wydział Architektury i Wzornictwa
Wydział Elektroniki i Informatyki 
Wydział Humanistyczny
Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Wydział Mechaniczny
Wydział Nauk Ekonomicznych
Filia w Szczecinku 
Szkoła Doktorska