Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf

Szanowni Studenci,

w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 egzaminy dyplomowe będą organizowane w trybie zdalnym zgodnie z Zarządzeniem Nr 31/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 19 maja 2020 r.

 

 

Deklarację płatności na raty należy złożyć w Biurze Obsługi Studentów do dnia 05.10.2020r.  Deklaracje można przesłać e-mailem na adres stypendia@tu.koszalin.pl, pocztą tradycyjną lub od 01.10.2020 r.  można składać osobiście w BOS-ie.

 

Dokumenty do pobrania

 

Od dnia 18.03.2020 r. wszystkie sprawy można załatwiać tylko mailowo lub telefonicznie.

 

Studenci, którzy mają trudną sytuację finansową i chcą ubiegać się o rozłożenie na raty, proszeni są o wypełnienie załącznika i przesłanie na odpowiednie adresy mail przypisane do wydziałów lub na adres stypendia@tu.koszalin.pl

- studenci Wydziału Architektury i Wzornictwa – waiw.bos@tu.koszalin.pl

- studenci Wydziału Elektroniki i Informatyki – weii.bos@tu.koszalin.pl

- studenci Wydziału Humanistycznego – wh.bos@tu.koszalin.pl

- studenci Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji – wilsig.bos@tu.koszalin.pl

- studenci Wydziału Mechanicznego – wm.bos@tu.koszalin.pl

- studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych – wne.bos@tu.koszalin.pl

 

Informujemy, że dokumenty dotyczące świadczeń dla studentów (stypendia, zapomogi) przyjmowane będą od dnia 1.10.2020 r. w trybie stacjonarnym w BOS ul. Śniadeckich 2 pokój 1A. Informacje dostępne są na stronie https://www.tu.koszalin.pl/kat/265.

 

 

GODZINY OBSŁUGI STUDENTÓW

poniedziałek-środa                    9:00-14:00

czwartek                                   9:00-17:00

piątek / piątek zjazdowy            14:00-15:00 / 14:00-17:00

sobota zjazdowa                       9:00-14:00

 

 

Biuro Obsługi Studentów

ul. Śniadeckich 2

75-453 Koszalin

 

 

dr inż. Elżbieta Włodarczyk - kierownik

pokój 2A, tel. 94 34 78 508, elzbieta.wlodarczyk@tu.koszalin.pl

 

 

POMOC MATERIALNA I OPŁATY

 

mgr inż. Anna Burzyńska - starszy specjalista

pokój 3A,  tel. 94 34 78 662, anna.burzynska@tu.koszalin.pl

 

 

mgr Agnieszka Cioch - specjalista

pokój 1A, tel. 94 34 78 663, agnieszka.cioch@tu.koszalin.pl

 

 

mgr Agnieszka Kuczyńska - specjalista

pokój 1A, tel. 94 34 78 663, agnieszka.kuczynska@tu.koszalin.pl

 

 

mgr Danuta Kurkus - specjalista

pokój 3A, tel. 94 34 78 662, danuta.kurkus@tu.koszalin.pl

 

 

 

OBSŁUGA STUDENTÓW

 

Lucyna Pieróg - specjalista

pokój 6A, tel. 94 34 78 704, lucyna.pierog@tu.koszalin.pl

kierunki:

- Informatyka - I i II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

- Elektronika i Telekomunikacja - I i II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

(oraz pozostałe kierunki realizowane na Politechnice Koszalińskiej)

 

 

Małgorzata Siemieniuk - specjalista

pokój 6A, tel. 94 34 78 714, malgorzata.siemieniuk@tu.koszalin.pl

kierunki:

- Informatyka - I i II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

- Elektronika i Telekomunikacja - I i II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

(oraz pozostałe kierunki realizowane na Politechnice Koszalińskiej)

 

 

mgr Anna Kaszubska - specjalista

pokój 5A, tel. 94 34 78 700, anna.kaszubska@tu.koszalin.pl

kierunki:

- Budownictwo - I i II stopnia, studia stacjonarne

- Inżynieria Środowiska - II stopnia, studia stacjonarne

- Inżynieria Biomedyczna - I stopnia, studia stacjonarne

(oraz pozostałe kierunki realizowane na Politechnice Koszalińskiej)

 

 

lic. Agnieszka Ostaszewska - specjalista

pokój 5A, tel. 94 34 78 736, agnieszka.ostaszewska@tu.koszalin.pl

kierunki:

- Geodezja i Kartografia - I i II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

- Inżynieria Środowiska - I stopnia, studia stacjonarne

- Mechatronika - I i II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

(oraz pozostałe kierunki realizowane na Politechnice Koszalińskiej)

 

 

Magdalena Grzelak - samodzielny referent

pokój 115C, tel. 94 34 78 515, magdalena.grzelak@tu.koszalin.pl

kierunki:

- Budownictwo - I i II stopnia, studia niestacjonarne

- Inżynieria Środowiska - I i II stopnia, studia niestacjonarne

(oraz pozostałe kierunki realizowane na Politechnice Koszalińskiej)

 

 

WYDAWANIE DYPLOMÓW

 

mgr Wieslawa Mika - specjalista - wieslawa.mika@tu.koszalin.pl

mgr inż. Anna Paciocha - starszy specjalista - anna.paciocha@tu.koszalin.pl

pokój 18A, tel. 94 34 78 615

(współpraca w ramach obsługi studentów i absolwentów wszystkich kierunkach realizowanych na Politechnice Koszalińskiej)

 

 

Biuro Obsługi Studentów

ul. Racławicka 15-17

75-620 Koszalin

 

 

mgr Dorota Kaspruś-Dzwonek - specjalista

pokój 107aA, tel. 94 34 78 329, dorota.kasprus-dzwonek@tu.koszalin.pl

kierunki:

- Energetyka - I stopnia, studia stacjonarne, I i II stopnia studia niestacjonarne

- Technologia Żywności i Żywienie Człowieka - I i II stopnia, studia stacjonarne, I stopnia, studia niestacjonarne

- Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

(oraz pozostałe kierunki realizowane na Politechnice Koszalińskiej)

 

 

dr inż. Barbara Kościelnik - specjalista

pokój 107A, tel. 94 34 78 311, barbara.koscielnik@tu.koszalin.pl

kierunki:

- Transport - I stopnia, studia stacjonarne, i studia niestacjonarne

- Wzornictwo - I i II stopnia, studia stacjonarne

- Architektura Wnętrz - I i II stopnia, studia stacjonarne

(oraz pozostałe kierunki realizowane na Politechnice Koszalińskiej)

 

 

mgr Kinga Owczarek - specjalista

pokój 107aA, tel. 94 34 78 330, kinga.owczarek@tu.koszalin.pl

kierunki:

- Mechanika i Budowa Maszyn - I i II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

- Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - I stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

(oraz pozostałe kierunki realizowane na Politechnice Koszalińskiej)

 

 

Biuro Obsługi Studentów

ul. Kwiatkowskiego 6e

75-343 Koszalin

 

mgr Jolanta Jabłońska - specjalista

pokój 119A, tel. 94 34 39 108, jolanta.jablonska@tu.koszalin.pl

kierunki:

- Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - I stopnia, studia stacjonarne

- Europeistyka - I i II stopnia, studia stacjonarne

- Filologia Germańska - I stopnia, studia stacjonarne

(oraz pozostałe kierunki realizowane na Politechnice Koszalińskiej)

 

 

mgr Żaklina Kamińska - specjalista

pokój 119A, tel. 94 34 39 110, zaklina.kaminska@tu.koszalin.pl

kierunki

- Filologia Angielska - I i II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

- Pedagogika - I stopnia, studia niestacjonarne

(oraz pozostałe kierunki realizowane na Politechnice Koszalińskiej)

 

 

mgr Elżbieta Sobieraj - specjalista

pokój 119A, tel. 94 34 39 105, elzbieta.sobieraj@tu.koszalin.pl

kierunki:

- Pedagogika - I i II stopnia, studia stacjonarne oraz II stopnia, studia niestacjonarne

 

 

Elżbieta Mielewczyk - starszy referent

pokój 123A, tel. 94 34 39 124, elzbieta.mielewczyk@tu.koszalin.pl

kierunki:

- Zarządzanie - I i II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

- Turystyka i Rekreacja - I stopnia, studia stacjonarne

(oraz pozostałe kierunki realizowane na Politechnice Koszalińskiej)

 

 

mgr Ewa Sikorska - starszy specjalista

pokój 123A, tel. 94 34 39 104, ewa.sikorska@tu.koszalin.pl

kierunki:

- Ekonomia - I i II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

- Logistyka - I stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

(oraz pozostałe kierunki realizowane na Politechnice Koszalińskiej)

 

 

mgr Bożena Szpura - starszy specjalista

pokój 123A, tel. 94 34 39 155, bozena.szpura@tu.koszalin.pl

kierunki:

- Finanse i Rachunkowość - I i II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

(oraz pozostałe kierunki realizowane na Politechnice Koszalińskiej)

 

 

 

 

 

 


Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl