Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf

Dokumenty do pobrania

 

 

W sprawach związanych z uzyskaniem dostępu do platformy MS Teams studenci powinni kontaktować się z UCTI, pisząc na adres: ms365@s.tu.koszalin.pl.

 

 

 

Przedłużenie ważności legitymacji studenckich

 

Biuro Obsługi Studentów informuje,

że legitymacje studenckie z hologramem oznaczonym datą 31.03.2020 r.
nadal są ważne.

 

Tym samym studenci będą mogli posługiwać się obecnie ważnymi legitymacjami, bez konieczności osobistego stawiennictwa na uczelni, w celu odebrania nowych hologramów. Na przedłużenie ważności jest czas do 60 dni liczonych po dacie zniesienia ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni, która w obecnej sytuacji epidemicznej nie jest znana.

 

Podstawa prawna: art. 51b ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) w zw. z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1835)

 

 

Zasady funkcjonowania Biura Obsługi Studentów w okresie pandemii:

1. bieżące sprawy studentów załatwiane będą, bez kontaktu bezpośredniego, telefonicznie (w godzinach 1000-1300), bądź mailowo (w godzinach 730-1500) - dane teleadresowe umieszczone są na stronie internetowej Biura Obsługi Studentów,

2. skany podań lub innych dokumentów w sprawach studenckich można przesłać na adresy mailowe operatorów poszczególnych kierunków,

3. w sytuacjach wyjątkowych, wymagających kontaktu bezpośredniego, np. złożenie pracy dyplomowej, można umawiać się na wizytę w BOS telefonicznie z konkretnym pracownikiem biura,

4. wnioski o stypendium socjalne, bądź dokumenty uzupełniające do złożonych wniosków, należy włożyć do koperty zaadresowanej do BOS i wrzucić do urny podawczej, stojącej przy wejściu do uczelni przy ul. Śniadeckich 2 (wyjątkowo studenci będą mogli skorzystać z kopert wyłożonych przy portierni),

5. wnioski o stypendium Rektora należy włożyć do koperty zaadresowanej do BOS i wrzucić do urny podawczej, stojącej przy wejściu do uczelni w poszczególnych, właściwych dla kierunku studiów kampusach.

 

 

Wizyty interesantów powinny ograniczyć się do niezbędnego minimum. Zaleca się, aby sprawy niewymagające kontaktu bezpośredniego załatwiać mailowo lub telefonicznie.

 

Od interesariuszy wymaga się zasłaniania ust i nosa maseczką bądź przyłbicą, a także dezynfekowania rąk przed wejściem do biura. Zaleca się zakładanie rękawiczek jednorazowych. Interesanci powinni zabrać ze sobą własny długopis do podpisywania stosownych dokumentów.

 

Studenci, którzy zobligowani są do rozliczenia się z Uczelnią, proszeni są o dostarczenie do BOS legitymacji studenckiej oraz o ewentualne wcześniejsze uregulowanie zaległości z Biblioteką PK i Domem Studenckim. Potwierdzeniem rozliczenia się studenta z powyższymi jednostkami zajmuje się biuro.

 

Sprawy związane ze stypendiami prowadzone są w Biurze Obsługi Studentów ul. Śniadeckich 2 pokój 1A, tel. 94 34 78 662 i 663.

Deklarację płatności na raty należy złożyć w Biurze Obsługi Studentów do dnia 05.02.2021 r.  Deklaracje można przesłać e-mailem na adres stypendia@tu.koszalin.pl, pocztą tradycyjną lub włożyć do koperty zaadresowanej do BOS i wrzucić do urny podawczej, stojącej przy wejściu do uczelni przy ul. Śniadeckich 2.

Informujemy, że dokumenty dotyczące świadczeń dla studentów (stypendia, zapomogi) przyjmowane będą od dnia 1.10.2020 r. w trybie stacjonarnym w BOS ul. Śniadeckich 2 pokój 1A. Informacje dostępne są na stronie https://www.tu.koszalin.pl/kat/265.

 

Odbiór dyplomu

W związku z zagrożeniem epidemicznym BOS wysyła drogą pocztową, za potwierdzeniem odbioru, dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem. Prośbę należy przesłać na adres wieslawa.mika@tu.koszalin.pl lub anna.paciocha@tu.koszalin.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 94 34 78 615.

 

 

GODZINY OBSŁUGI STUDENTÓW

wtorek-piątek                    10:00-13:00

piątek zjazdowy                12:00-16:00

sobota zjazdowa               10:00-13:00

 

 

Biuro Obsługi Studentów

ul. Śniadeckich 2

75-453 Koszalin

 

mgr Anna Kaszubska - kierownik 

pokój 2A, tel. 94 34 78 508, anna.kaszubska@tu.koszalin.pl

 

dr inż. Elżbieta Włodarczyk - starszy specjalista, zastępca kierownika

pokój 18A, tel. 94 34 78 615,elzbieta.wlodarczyk@tu.koszalin.pl

 

 

POMOC MATERIALNA I OPŁATY

 

mgr inż. Anna Burzyńska - specjalista

pokój 3A,  tel. 94 34 78 662, anna.burzynska@tu.koszalin.pl

 

 

mgr Agnieszka Cioch - specjalista

pokój 1A, tel. 94 34 78 663, agnieszka.cioch@tu.koszalin.pl

 

 

mgr Agnieszka Kuczyńska - specjalista

pokój 1A, tel. 94 34 78 663, agnieszka.kuczynska@tu.koszalin.pl

 

 

mgr Danuta Kurkus - specjalista

pokój 3A, tel. 94 34 78 662, danuta.kurkus@tu.koszalin.pl

 

 

 

OBSŁUGA STUDENTÓW

 

Lucyna Pieróg - specjalista

pokój 6A, tel. 94 34 78 704, lucyna.pierog@tu.koszalin.pl

kierunki:

- Informatyka - I i II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

- Elektronika i Telekomunikacja - I i II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

(oraz pozostałe kierunki realizowane na Politechnice Koszalińskiej)

 

 

Małgorzata Siemieniuk - specjalista

pokój 6A, tel. 94 34 78 714, malgorzata.siemieniuk@tu.koszalin.pl

kierunki:

- Informatyka - I i II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

- Elektronika i Telekomunikacja - I i II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

(oraz pozostałe kierunki realizowane na Politechnice Koszalińskiej)

 

 

lic. Agnieszka Ostaszewska - specjalista

pokój 5A, tel. 94 34 78 736, agnieszka.ostaszewska@tu.koszalin.pl

kierunki:

- Budownictwo - I i II stopnia, studia stacjonarne

- Geodezja i Kartografia - I i II stopnia, studia stacjonarne

- Inżynieria Środowiska - I i II stopnia, studia stacjonarne

(oraz pozostałe kierunki realizowane na Politechnice Koszalińskiej)

 

 

Magdalena Grzelak - specjalista

pokój 115C, tel. 94 34 78 531, magdalena.grzelak@tu.koszalin.pl

kierunki:

- Budownictwo - I i II stopnia, studia niestacjonarne

- Geodezja i Kartografia - I i II stopnia, studia niestacjonarne

- Inżynieria Środowiska - I i II stopnia, studia niestacjonarne

(oraz pozostałe kierunki realizowane na Politechnice Koszalińskiej)

 

 

WYDAWANIE DYPLOMÓW

 

mgr Wieslawa Mika - specjalista - wieslawa.mika@tu.koszalin.pl

mgr inż. Anna Paciocha - starszy specjalista - anna.paciocha@tu.koszalin.pl

pokój 18A, tel. 94 34 78 615

(współpraca w ramach obsługi studentów i absolwentów wszystkich kierunkach realizowanych na Politechnice Koszalińskiej)

 

 

Biuro Obsługi Studentów

ul. Racławicka 15-17

75-620 Koszalin

 

 

mgr Dorota Kaspruś-Dzwonek - specjalista

pokój 107aA, tel. 94 34 78 329, dorota.kasprus-dzwonek@tu.koszalin.pl

kierunki:

- Energetyka - I stopnia, studia stacjonarne, I i II stopnia studia niestacjonarne

- Technologia Żywności i Żywienie Człowieka - I i II stopnia, studia stacjonarne, I stopnia, studia niestacjonarne

- Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

(oraz pozostałe kierunki realizowane na Politechnice Koszalińskiej)

 

 

dr inż. Barbara Kościelnik - specjalista

pokój 107A, tel. 94 34 78 311, barbara.koscielnik@tu.koszalin.pl

kierunki:

- Transport - I stopnia, studia stacjonarne, i studia niestacjonarne

- Wzornictwo - I i II stopnia, studia stacjonarne

- Architektura Wnętrz - I i II stopnia, studia stacjonarne

(oraz pozostałe kierunki realizowane na Politechnice Koszalińskiej)

 

 

mgr Kinga Owczarek - specjalista

pokój 107aA, tel. 94 34 78 330, kinga.owczarek@tu.koszalin.pl

kierunki:

- Mechanika i Budowa Maszyn - I i II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

- Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - I stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

(oraz pozostałe kierunki realizowane na Politechnice Koszalińskiej)

 

 

Katarzyna Steigert - referent

pokój 107A, tel. 94 34 78 700, katarzyna.steigert@tu.koszalin.pl

kierunki:

- Inżynieria Biomedyczna - I stopnia, studia stacjonarne

- Mechatronika - I i II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

(oraz pozostałe kierunki realizowane na Politechnice Koszalińskiej)

 

 

Biuro Obsługi Studentów

ul. Kwiatkowskiego 6e

75-343 Koszalin

 

mgr Jolanta Jabłońska - specjalista

pokój 119A, tel. 94 34 39 108, jolanta.jablonska@tu.koszalin.pl

kierunki:

- Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - I stopnia, studia stacjonarne

- Europeistyka - I i II stopnia, studia stacjonarne

- Filologia Germańska - I stopnia, studia stacjonarne

(oraz pozostałe kierunki realizowane na Politechnice Koszalińskiej)

 

 

mgr Żaklina Kamińska - specjalista

pokój 119A, tel. 94 34 39 110, zaklina.kaminska@tu.koszalin.pl

kierunki

- Filologia Angielska - I i II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

- Pedagogika - I stopnia, studia niestacjonarne

(oraz pozostałe kierunki realizowane na Politechnice Koszalińskiej)

 

 

mgr Elżbieta Sobieraj - specjalista

pokój 119A, tel. 94 34 39 105, elzbieta.sobieraj@tu.koszalin.pl

kierunki:

- Pedagogika - I i II stopnia, studia stacjonarne oraz II stopnia, studia niestacjonarne

 

 

Elżbieta Mielewczyk - starszy referent

pokój 123A, tel. 94 34 39 124, elzbieta.mielewczyk@tu.koszalin.pl

kierunki:

- Zarządzanie - I i II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

- Turystyka i Rekreacja - I stopnia, studia stacjonarne

(oraz pozostałe kierunki realizowane na Politechnice Koszalińskiej)

 

 

mgr Ewa Sikorska - starszy specjalista

pokój 123A, tel. 94 34 39 104, ewa.sikorska@tu.koszalin.pl

kierunki:

- Ekonomia - I i II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

- Logistyka - I stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

(oraz pozostałe kierunki realizowane na Politechnice Koszalińskiej)

 

 

mgr Bożena Szpura - specjalista

pokój 123A, tel. 94 34 39 155, bozena.szpura@tu.koszalin.pl

kierunki:

- Finanse i Rachunkowość - I i II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

(oraz pozostałe kierunki realizowane na Politechnice Koszalińskiej)

 

 

 

 

 

 

   


Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl