Biuro Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
wilsig@tu.koszalin.pl

 

 

mgr inż. Joanna Gładziszewska – Kierownik Biura Wydziału
joanna.gladziszewska@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 505, pokój 107c

mgr Teresa Radosz - specjalista ds. projektów, prac badawczych i studiów doktoranckich
teresa.radosz@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 509, pokój 104c

dr Renata Świderska-Dąbrowska – st. specjalista ds. dydaktyki
renata.swiderska-dabrowska@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 675, pokój 110c

mgr Anna Gursztynowicz-Zalewska – st. referent ds. obsługi badań i zadań dydaktycznych
anna.zalewska@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 502, pokój 105c

mgr inż. Magdalena Czerwińska - st. referent ds. ekonomicznych
magdalena.czerwinska@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 507, pokój 105c

BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW