Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf

Dział Kształcenia

ul. Śniadeckich 2
Budynek A, pok. 605, 425, 18

Tel. sekretariat (+48 94) 34 78 605

DYPLOMY (+48 94) 34 78 615

prorektor.rk@tu.koszalin.pl

 

Merytoryczny nadzór sprawuje:
Prorektor ds. Kształcenia - prof. nadzw. dr hab. Danuta Zawadzka

 

 

 

 

Prorektor ds. Kształcenia sprawuje nadzór nad całokształtem działalności związanej z realizacją i planowaniem rozwoju procesu dydaktycznego Uczelni.

Do kompetencji Prorektora ds. Kształcenia należy w szczególności:

1) W zakresie prowadzenia studiów stacjonarnych, niestacjonarnych I i II stopnia i studiów podyplomowych:

−  bilansowanie potrzeb kadrowych i finansowych procesu kształcenia,

−  planowanie środków rzeczowych i finansowych dotyczących dydaktyki,

−  opracowanie regulaminu studiów, doskonalenie planów i programów nauczania,

−  inicjowanie i nadzór nad uruchamianiem nowych kierunków studiów,

−  ocena i kontrola jednostek dydaktycznych Uczelni pod kątem realizacji kształcenia,

−  planowanie limitów przyjęć i nadzór nad rekrutacją na I rok studiów,

−  zarządzanie bazą lokalową dydaktyki,

−  organizacja praktyk studenckich.

2)  W zakresie działalności wydawniczej:

−  nadzór nad działalnością wydawnictw,

−  koordynowanie wydawnictw przygotowanych przez jednostki.

3) Nadzór nad planowaniem i rozliczaniem zajęć dydaktycznych i procesu dyplomowania,

4) Sprawy związane z akredytacją kierunków studiów,

5) Nadzór nad Studium Języków Obcych.

 


Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl