Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf

Dział Kształcenia

ul. Śniadeckich 2
Budynek A, pok. 605, 425

Telefon:

 • Sekretariat +48 94 3478 605
 • Kierownik Działu Kształcenia +48 94 3478 604

e-mail: prorektor.rk@tu.koszalin.pl

Merytoryczny nadzór sprawuje:

Prorektor ds. Kształcenia -  dr hab. Kszysztof Wasilewski profesor Politechniki Koszalińskiej

Prorektor ds. Kształcenia odpowiada za realizację procesu kształcenia na kierunkach studiów, studiach podyplomowych i innych formach kształcenia prowadzonych przez Uczelnię.

Nadzoruje: Dział Kształcenia, Biuro Karier, Biuro Rekrutacji i Promocji, Studium Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Do jego zadań należą w szczególności:

 1. Przewodniczenie Radzie Jakości Kształcenia;
 2. Planowanie i koordynowanie działalności Uczelni w zakresie zmian w organizacji kształcenia, wprowadzania i likwidacji kierunków studiów, prowadzenia kształcenia podyplomowego i innych form kształcenia;
 3. Określanie zakresów zadań wydziałów i jednostek dydaktycznych w procesie kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Uczelnię;
 4. Ocena kierunków studiów pod względem ich zgodności z potrzebami rynku oraz proponowanie zmian w tym zakresie;
 5. Ocena i kontrola jednostek dydaktycznych Uczelni w zakresie przebiegu procesu kształcenia;
 6. Bilansowanie potrzeb kadrowych i finansowych procesu kształcenia;
 7. Planowanie środków rzeczowych i finansowych dotyczących rekrutacji i promocji;
 8. Opracowanie regulaminu studiów, doskonalenie programów studiów, inicjowanie i nadzór nad uruchamianiem nowych kierunków studiów;
 9. Nadzór nad rekrutacją na pierwszy rok studiów i inne formy kształcenia;
 10. Zarządzanie bazą lokalową dydaktyki;
 11. Organizacja praktyk studenckich;
 12. Nadzór nad planowaniem i rozliczaniem zajęć dydaktycznych i procesu dyplomowania;
 13. Sprawy związane z akredytacją kierunków studiów;
 14. Organizacja rekrutacji i promocji kierunków studiów prowadzonych przez Uczelnię; 

 


Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl