Informacje SKN i OS


Informacje SKN i OS

Terminy:

Termin składania planów pracy na rok 2021 przez SKN i OS upływa  15 stycznia (zał. nr 12, zał. nr 2 oraz zał. nr 3 do Regulaminu).

Termin składania sprawozdań za rok 2020 przez SKN i OS za rok kalendarzowy upływa 15 stycznia (zał. nr 13 do Regulaminu).

Termin składania sprawozdań za rok akademicki 2020/2021 przez SKN i OS upływa 28.06.2021 r.

PISMO OKÓLNE NR 1/2021 351 KB

Projekty dofinansowane - 23.02.2021 407 KB

Projekty dofinansowane - 19.05.2021 419 KB