BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW mgr Anna Kaszubska - kierownik  pokój 3A, tel. 94 34 78 508, anna.kaszubska@tu.koszalin.pl   OBSŁUGA STUDENTÓW ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin Lucyna Pie...
Obrony prac dyplomowych 2020/2021 LATO: Obrony stacjonarne - informacje Obrony zdalne - informacje Przepisy obowiązujące na Uczelni dotyczące przeprowadzania obron: Zarządzenie Nr ...
Ze względu na sytuację epidemiczną, Politechnika Koszalińska wprowadza możliwość otrzymania przez absolwentów za pośrednictwem Poczty Polskiej kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplement...