Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
Akty Prawne

Akty prawne zewnętrzne

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1967 Nr 44 poz. 220)

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. 2014 poz. 1191)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2014 poz. 1815)

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. 2014 poz. 915) 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2014 poz 1166)

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2015 poz. 249)

 

Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego 

 

Zarządzenie  z dnia 31 lipca 2015 r. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. Urz. MNiSW. poz. 44)

Zarządzenie  z dnia 31 lipca 2015 r. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. Urz. MNiSW. poz. 43).

Zarządzenie Nr 12/2012 z dnia 13 lutego 2012 r. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające zarządzenie w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. Urz. Min. Nauk. i Szkol. Wyż. poz. 14).

Zarządzenie Nr 63/2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. Urz. Min. Nauk. i Szkol. Wyż. Nr 3, poz. 69).

Zarządzenie Nr 38/2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. Urz. Min. Nauk. i Szkol. Wyż. Nr 2, poz. 42).

Zarządzenie Nr 64/2009 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. Urz. Min. Nauk. i Szkol. Wyż. Nr 2, poz. 16).

 

 

Akty prawne wewnętrzne

Zarządzenie Rektora z dnia 6 czerwca 2013 r. - Nr 28/2013 w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Politechniki Koszalińskiej. Instrukcja Stałego Dyżuru Politechniki Koszalińskiej.

Pismo okólne nr 7/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie  wprowadzenia „Instrukcji postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego w obiektach Politechniki Koszalińskiej”Instrukcja postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego w obiektach Politechniki Koszalińskiej.

 

Materiały dodatkowe

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP 2014

Bezpieczeństwo narodowe. Założenia i implementacja - prezentacja - gen. Stanisław Koziej - szef BBN

 

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl