Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
STUDENCI

 

 

 

****

W związku z możliwością przyznania dofinansowania ze środków POWER
studentom pobierajacym stypendium socjalne wyjeżdżającym na studia/praktykę w roku akademickim 2020/2021,

studenci wyjeżdżający na studia/praktykę na semestr zimowy 2020/2021, którym przyznano stypendium socjalne i pobierają je w semestrze poprzedzającym wyjazd,
proszeni są o dostarczenie do Biura Współpracy Międzynarodowej do dnia
30.06.2020 decyzji o przyznaniu stypendium.

****

Nabór na wyjazdy zagraniczne: STUDIA oraz PRAKTYKI
w ramach programu Erasmus+

Trwa nabór na wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2020/2021:

1/ SMS - wyjazdy studentów na studia
2/ SMP - wyjazdy studentów na praktyki


Kandydaci powinni złożyć formularz zgłoszeniowy (oraz jeśli posiadają - certyfikat językowy) w terminie do dnia 21.02.2020
Formularze należy składać do Koordynatorów Wydziałowych.

Wzory formularzy: do pobrania poniżej

****

Spotkanie informacyjne dla STUDENTÓW oraz PRACOWNIKÓW PK zainteresowanych wyjazdami w ramach programu Erasmus+
w roku akademickim 2020/2021

Planowane wyjazdy w roku 2020/2021: 


a/ SMS – wyjazdy studentów na studia zagraniczne

b/ SMP – wyjazdy studentów na praktyki zagraniczne

c/ STA - wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

d/ STT - wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych

Zapraszamy na spotkanie

31.01.2020 (piątek )  godz. 16.30; ul. Racławicka 15-17, sala 212 blok A.

****

W związku z możliwością przyznania dofinansowania ze środków Programu POWER studentom pobierajacym stypendium socjalne,
studenci wyjeżdżający na studia/praktykę na
semestr letni 2019/2020, którym przyznano stypendium socjalne
proszeni są o dostarczenie do Biura Współpracy Międzynarodowej do dnia
13.12.2019 decyzji o przyznaniu stypendium.

****

Spotkanie organizacyjne dla osób zakwalifikowanych do udziału w programie Erasmus+
na rok akademicki 2019/2020 

odbędzie się w środę 22.05.2019 o godzinie 17:00 w sali 212 (bud A) przy ul. Racławickiej

Zapraszamy   

****

W związku z możliwością przyznania dofinansowania ze środków POWER studentom pobierajacym stypendium socjalne wyjeżdżającym na studia/praktykę w roku akademickim 2019/2020,
studenci wyjeżdżający na studia/praktykę na semestr zimowy 2019/2020, którym przyznano stypendium socjalne i pobierają je w semestrze poprzedzającym wyjazd,
proszeni są o dostarczenie do Biura Współpracy Międzynarodowej do dnia
30.05.2019 decyzji o przyznaniu stypendium.

Więcej o wsparciu w ramach programu POWER

****

Spotkanie informacyjne dla STUDENTÓW oraz PRACOWNIKÓW PK zainteresowanych wyjazdami w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2019/2020

Planowane wyjazdy w roku 2019/2020: 


a/ SMS – wyjazdy studentów na studia zagraniczne

b/ SMP – wyjazdy studentów na praktyki zagraniczne

c/ STA - wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

d/ STT - wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych

Zapraszamy na spotkanie

23.01.2019 (środa)  godz. 15.30; ul. Racławicka 15-17, sala 212 blok A.

 

****

Nabór na wyjazdy zagraniczne: STUDIA oraz PRAKTYKI
w ramach programu Erasmus+

Trwa nabór na wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/2020:

1/ SMS - wyjazdy studentów na studia
2/ SMP - wyjazdy studentów na praktyki


Kandydaci powinni złożyć formularz zgłoszeniowy (oraz jeśli posiadają - certyfikat językowy) w terminie do dnia 12.02.2019
Formularze należy składać do Koordynatorów Wydziałowych.

Wzory formularzy: do pobrania poniżej

 

****

 

 

INFORMACJE dla studentów wyjeżdżających do Turcji - legalizacja pobytu:
10 Things to Do for Erasmus+ Exchange Students in Turkey

 

****

OFERTY PRAKTYK
umieszczone są na stronie:http://www.tu.koszalin.pl/art/949

****

 

 

Erasmus+ Online Lingustic Support (OLS)

 

 

Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS) to narzędzie, które zostało uruchomione w celu zapewnienia lepszej jakości mobilności poprzez podniesienie kompetencji językowych studentów programu Erasmus+ w zakresie głównego języka studiów/praktyki przed rozpoczęciem mobilności lub w trakcie jej trwania. Rolą studenta uczestniczącego w wymianie w programie Erasmus+ jest wypełnienie pierwszego i drugiego testu biegłości językowej przed i na zakończenie pobytu na stypendium oraz, jeżeli dotyczy, uczestnictwo w kursie językowym.

 

 

Uczestnictwo w kursie to między innymi dostęp do sekcji:

 

-        language courses: menu z możliwością doskonalenia kompetencji: czytanie, pisanie, gramatyka, słownictwo, komunikacja; o charakterze MOOC (Massive Open Online Course) na wybranym przez uczestnika poziomie;

-        tutoring: w formie klasy wirtualnej, zajęć z nauczycielami co drugi tydzień, trwające 0,5 h w godz. 9:00-16:00, na które słuchacze się zapisują;

-        forum:(nauczyciele odpowiadają na pytania uczestników;

-        news;

-        level test:  test na zakończenie kursu on-line.

 

Uczestnicy kursów mają możliwość uzyskania tzw: European Language Passport (Europass-Paszport Językowy) wydawany przez Europass (Europass służy zapewnieniu obywatelom wszystkich państw UE równych szans w przedstawianiu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w sposób zrozumiały nie tylko w kraju ojczystym, ale w całej Europie)

Jak uzyskać Europass? Wyjaśnienie na stronie:   http://europass.org.pl/dokumenty/paszport-jezykowy/

 

Wiecej informacji o OLS:  http://erasmusplus.org.pl/online-linguistic-support/

 

Praktyczne wskazówki i informacje dla STUDENTÓW korzystajacych z systemu OLS

 

 

****

 

POWER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

 

 

W roku akademickim 2020/2021 planowane jest kontynuowanie finansowania mobilności studentów socjalnych oraz niepełnosprawnych w ramach projektu:

"Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami . Edycja 3" finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)


Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego

Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów niepełnosprawnych

Stawki ryczałtowe obowiązujące dla wyjazdów finansowanych z projektu „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3.”

 

****

W roku akademickim 2019/2020 kontynuowane będzie finansowanie mobilności studentów socjalnych oraz niepełnosprawnych w ramach projektu:

"Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami . Edycja 3" finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

 

Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazd zgodnie z zasadami programu Erasmus+ i dla których uczelnia wysyłająca potwierdziła ich prawo do „dodatku socjalnego”. KONKURS 2019

 

Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+. KONKURS 2019

Stawki ryczałtowe obowiązujące dla wyjazdów finansowanych z projektu „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3.”. Konkurs 2019

****

W roku akademickim 2018/2019 kontynuowane będzie finansowanie mobilności studentów socjalnych oraz niepełnosprawnych w ramach drugiej edycji projektu:
"Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej" 

 

Studenci zakwalifikowani na wyjazdy finansowane z umów 2018/2019 na wyjazd w ramach programu Erasmus+, dla których uczlenia potwierdzi prawo do otrzymywania "dodatku socjalnego" otrzymują zarówno wsparcie indywidualne jak i dodatek socjalny z budżetu POWER.

Oznacza to, że student zakwalifikowany do udziału w programie Erasmus+ w roku 2018/2019 (wyjazd na studia/praktykę), który otrzymuje stypendium socjalne  - zdefiniowane w art. 173, pkt. 1.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym może otrzymać dodatkowe - wyższe niż standardowe stypendium przyznawane w ramach programu Erasmus+. 

Zasady finansowania z budżetu POWER określąją dokumenty: 

Zasady rozdziału środków finansowych - studia 2018/2019

oraz

Zasady rozdziału środków finansowych - praktyka 2018/2019

oraz

Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia  studentów z prawem do dodatku specjalnego 2018/2019

 

Na dodatkowe wpsracie w ramach programu POWER mogą liczyć również studenci posiadajacy orzeczenie o niepełnosprawności.

Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+ w roku  akademickim 2018/2019

Wniosek o dofinansowanie studenta - uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami

Udział w mobilności w ramach programu Erasmus+ osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz osób niepełnosprawnych jest możliwy dzięki wsparciu udzielonemu w ramach projektu:
„Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego w roku akademickim 2018/2019.

 

 

 

 

 

 

 

                

Pliki do pobrania

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl