Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
Informacje podatkowe

                                                                                                                                                                                               

 

Osoby realizujące projekty w ramach Programów Ramowych mogą skorzystać ze zwolnienia podatkowego dla dochodów w ten sposób uzyskanych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, iż wolne od podatku są:
dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:
a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych
na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również
w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku
z realizowanym przez niego programem.


Należy jednakże wspomnieć, iż w niektórych przypadkach wykładnia w/w przepisu budzi wątpliwości organów podatkowych, stad uzasadnionym wydaje się uprzedni kontakt z właściwym urzędem skarbowym lub wystąpienie do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji prawa podatkowego.

(oprac. Piotr Bednarek, KPK)

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl