Od czego należy zacząć

                                                                                                                                                                                               
 


1. Musisz mieć pomysł na projekt badań enlightened


2. Sprawdź zasady dotyczące badań w ramach 7PR


3. Poszukaj partnerów z UE lub uczestników z innych państw, którzy podzielają twoje poglądy i z którymi mógłbyś współpracowaćmail


4. Złóż wniosek do Komisji Europejskiej przestrzegając terminów składania wniosków na propozycje projektów i programów pracy wybranych konkursówmail


5. Komisja Europejska zapewnia należyte ocenienie złożonych przez ciebie dokumentów przez 3-7 niezależnych członków komisji ewaluacyjnej (ekspertów w danej dziedzinie) angel


6. Komisja powiadomi cię o wynikach ewaluacji. Jeżeli ocena jest pozytywna rozpocznie się negocjowanie kontraktu yes


7. Podpisz kontrakt i rozpocznij projekt cheeky