Prof. Kazimierz Szymański w Komitecie Inżynierii Środowiska PAN
Opublikowano 27.03.2024 12:45

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Kazimierz Szymański, kierownik Katedry Technologii Wody, Ścieków i Odpadów na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej został wybrany do trzydziestoosobowego składu Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk. 

Komitet zakresem działania obejmuje dyscyplinę, która stosuje metody inżynierskie dla potrzeb ochrony i kształtowania środowiska. Kadencja komitetu potrwa 4 lata. Na wakujące miejsce zgłoszono 7 kandydatów. Prof. Kazimierz Szymański uzyskał najwięcej głosów i w ten sposób po raz trzeci został członkiem Komitetu Inżynierii Środowiska PAN.

Dodajmy, że w 2020-2023 był członkiem Zespołu Analityki Środowiskowej i Przemysłowej Komitetu Chemii Analitycznej PAN. 

Prof. Kazimierz Szymański od 53 lat jest związany z naszą uczelnią. Z wykształcenia jest chemikiem, jego praca badawcza dotyczy inżynierii i ochrony środowiska. W przeszłości był prodziekanem, a potem dziekanem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska (obecny Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji). Pełnił też funkcję prorektora ds. studenckich naszej uczelni.

Warto wspomnieć, że w ostatnim czasie także inni naukowcy naszej uczelni weszli w skład komitetów naukowych PAN. Rektor Politechniki Koszalińskiej, dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, została członkinią Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. W skład Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN zostali wybrani: prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal, rektor w latach 2012-2020 i prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński, dziekan Wydziału Mechanicznego. Dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK z Wydziału Elektroniki i Informatyki został członkiem Komitetu Inżynierii Produkcji PAN.

W skład Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN wybrany został natomiast dr hab. inż. Marcin Jagoda, prof. PK, kierownik Katedry Geodezji i Geoinformatyki Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji.

Zdjęcie: Adam Paczkowski/Politechnika Koszalińska