Prof. Danuta Zawadzka jedynym kandydatem na rektora Politechniki Koszalińskiej
Opublikowano 27.03.2024 12:29

Poniedziałek (25 marca br.) był ostatnim dniem przyjmowania przez Komisję Wyborczą Uczelni kandydatur na funkcję rektora Politechniki Koszalińskiej. W tym roku upływa dotychczasowa czteroletnia kadencja (2020-2024) i rozpocznie się kolejna (2024-2028).

Jedynym kandydatem na najwyższą funkcję w uczelni – co potwierdza dr hab. inż. Tomasz Piskier, prof. PK, przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni – jest dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, obecna rektor Politechniki Koszalińskiej.

Na swoim profilu FB prof. Danuta Zawadzka napisała: „Szanowni Państwo, kadencja 2020-2024 powoli dobiega końca. To był bardzo aktywny czas dla Politechniki Koszalińskiej, jak również dla mnie. W oparciu o silną wspólnotę akademicką udało się zrealizować wiele projektów rozwojowych. Utworzyliśmy Uniwersytet Europejski EU4Dual, uzyskaliśmy uprawnienia akademickie we wszystkich dyscyplinach wiodących. Uczelnia jest miejscem odkrywania talentów i realizacji ambicji naszej Młodzieży, o czym świadczy wzrost rekrutacji na studia.

Zdecydowałam się ubiegać o reelekcję na funkcję rektora. W Politechnice Koszalińskiej mamy dwie ścieżki zgłoszenia kandydatów: przez Radę Uczelni oraz przez grupę pracowników w liczbie co najmniej 5%, w tym 50% kadry profesorskiej. Wzorem poprzednich wyborów, wybrałam obydwie ścieżki. Bardzo dziękuję za poparcie moich starań zarówno Radzie Uczelni, pod przewodnictwem Piotr Huzar – Prezesa Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa, Wysokiemu Senatowi, który jednomyślnie poparł zgłoszenie Rady, jak również koleżankom i kolegom, którzy podpisali listę poparcia.

Wszystkie rozmowy, które na tę okoliczność przeprowadziłam, umocniły mnie w przekonaniu wspólnoty celów: dążenia do rozwoju naszej Politechniki. Program, który proponuję pt.: „Politechnika otwarta” jest kontynuacją poprzedniego pt.: „Bliżej ludzi, bliżej potrzeb”, zapewnia realizację celów zawartych w „Strategii rozwoju Politechniki Koszalińskiej do 2030 roku”. Założenia programu zaprezentowałam na stronie: danutazawadzka.edu.pl/

„Będę go również w szerszej formie przedstawiać na spotkaniach wyborczych. Bardzo proszę o wsparcie 7 maja – w dniu wyborów na funkcję rektora Politechniki Koszalińskiej”.

Fot. Adam Paczkowski/Politechnika Koszalińska