Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

                                                                                                                                        

 

MŚP w Horyzoncie 2020

 

Projekt przewodni „Unia innowacji” obejmuje zobowiązania do zapewnienia znaczącego udziału małych i średnich przedsiębiorstw w programie Horyzont 2020. Wynika to stąd, iż MŚP mają zdolność do wprowadzenia na rynek przełomowych rozwiązań technologicznych i innowacji w dziedzinie usług.

 W programie przyjęto zintegrowane podejście do małych i średnich przedsiębiorstw, dzięki czemu oczekuje się, że około 15% całkowitego budżetu przeznaczonego na walkę
 z wyzwaniami społecznymi oraz na technologie wspomagające i przemysł trafi do MŚP.

 

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programu Horyzont 2020 będzie miał możliwość skorzystania z nowego narzędzia jakim jest „Instrument dla MŚP” (SME Instrument) służący wspieraniu innowacyjności. Jest to nowy instrument dedykowany dla MŚP, który zostanie ukierunkowany na wsparcie, poprzez odpowiednie instrumenty finansowe, całego cyklu innowacji w MŚP, od etapu studium wykonalności, po zastosowanie i inwestycje. Głównym celem instrumentu jest wypełnienie luki przy finansowaniu przez małe i średnie przedsiębiorstwa badań na wczesnym etapie, badań wysokiego ryzyka oraz innowacji, jak również pobudzanie innowacji przełomowych.

Wsparcie dla MŚP zostało przygotowane w taki sposób, aby objęty został nim cały proces tworzenia innowacji, począwszy od (fazy) studium wykonalności (feasibility part), poprzez fazę B+R (główny grant obejmujący finansowanie prototypu i powielanie rynkowe), aż po komercjalizację.

Należy podkreślić, że w dwóch pierwszych fazach MŚP mogą liczyć na wsparcie za pośrednictwem grantów bezzwrotnych w ramach realizowanych projektów, natomiast jeśli chodzi o realizację fazy komercjalizacji, przewidziany został instrument finansowania zwrotnego.

Dostępne będą dwa rodzaje finansowania zwrotnego: instrument kapitałowy
i instrument dłużny. W ramach instrumentu kapitałowego dostępne będą środki dla MŚP ukierunkowane na przedsięwzięcia we wczesnej fazie powstawania oraz na inwestycje rozwojowe i inwestycje w fazie wzrostu. Natomiast w ramach instrumentu dłużnego przewidziane zostały pożyczki i gwarancje.

Przewiduje się, że osiągnięty zostanie stopień sukcesu w wysokości 10-15% dla fazy I oraz 50-70% dla fazy II. Warty podkreślenia jest fakt, że jedna firma może złożyć tylko jeden wniosek w ramach fazy I i II. Co istotne, MŚP nie mogą aplikować do fazy I podczas składania lub realizacji wniosku w fazie II.

Małe i średnie przedsiębiorstwa do programu Horyzont 2020 mogą startować samodzielnie. Jest to wyjątek, ponieważ w zdecydowanej większości konkursów
w programie, wnioski o granty mogą składać konsorcja z co najmniej trzema partnerami
z trzech państw UE. Konkursy będą ogłaszane w trybie ciągłym, a rozpatrywanie wniosków ma zająć maksymalnie osiem miesięcy od momentu zamknięcia konkursu.

W celu zdobycia grantu, MŚP będą musiały pokonać konkurencje z całej Europy, przekonać naukowców i inne firmy, że ich pomysł jest wyjątkowy, a do tego posiadają zasoby do prowadzenia badań, a następnie są w stanie wdrożyć produkt na rynek.

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl