Rozmawiają o studentach zagranicznych i umiędzynarodowieniu
Opublikowano 09.02.2024 11:36

Po raz kolejny Politechnika Koszalińska dzieli się doświadczeniami z aktywności międzynarodowej i obecności w europejskim projektu EU4Dual. Jednym z mówców – trwającej właśnie w Poznaniu – ogólnopolskiej konferencji ,,Studenci zagraniczni w Polsce 2024” jest dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej.

Konferencja dotyczy strategii umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Tegorocznym hasłem wydarzenia jest „Nowe spojrzenie na umiędzynarodowienie”. To już siedemnasta edycja konferencji, organizowanej w ramach programu „Study in Poland”. Tegorocznym gospodarzem wydarzenia jest Politechnika Poznańska.

Prof. Danuta Zawadzka, dzisiaj (9 lutego br.) wzięła dzisiaj przed południem udział w piątej sesji plenarnej „Modern Engineering & Technology – polską specjalnością w nowoczesnej edukacji”, która dotyczyła wyzwań w edukacji na poziomie wyższym z uwzględnieniem zmian wynikających z postępu technologicznego i uwarunkowań zewnętrznych (ekologia, przemysł przyszłości etc.). Ważnym elementem dyskusji była ocena aktualnych modeli kooperacji uczelni z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Sesję poprowadził prof. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Prof. Danuta Zawadzka mówiła o doświadczeniach Politechniki Koszalińskiej w zakresie kształcenia dualnego: – Ponieważ kształciły młodych ludzi na potrzeby rynku pracy, ważne jest wsłuchanie się w jego potrzeby. Uznaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie wprowadzenie na wszystkich kierunkach obowiązkowych praktyk. Jednak kształcenie dualne to krok dalej.

– W ramach EU4Dual poszukujemy optymalnego modelu współpracy nauki z biznesem – relacjonowała rektor Politechniki Koszalińskiej. – Alians tworzy dziewięć uczelni z różnych krajów, w każdym z nich kształcenie dualne jest inaczej postrzegane. Pozostaje ono zależne od systemów i współpracy na poziomie krajowym. Dla nas wartościowym doświadczeniem jest funkcjonowanie Filii w Szczecinku, gdzie wspólnie z Klastrem Meblowym kształcimy studentów na potrzeby branży drzewnej.

Prof. Danuta Zawadzka powiedziała również: – Wydaje się, że my, w uczelniach, wciąż dość stereotypowo podchodzimy do niektórych obszarów kształcenia. Kształcenie innowatorów wymaga zupełnie innego podejścia. Dlatego zawsze podkreślam, że powinniśmy być otwarci na nowe i inicjować zmiany w polskim systemie prawnym, żeby zachęcać przedsiębiorstwa do kształcenia dualnego, współuczestnictwa w budowania kompetencji absolwentów. Dobra rekrutacja na studia powinna być celem nie tylko uczelni, lecz także przedsiębiorców.

Celem konferencji jest dyskusja o umiędzynarodowieniu w kontekście przyspieszenia innowacyjnego rozwoju Polski poprzez internacjonalizację. Spotkania adresowane są do rektorów, prorektorów, dziekanów, dyrektorów, specjalistów z biur promocji i współpracy międzynarodowej oraz samorządowców. Jak zaznaczają organizatorzy konferencji, jest to „doskonała okazja do zapoznania się z doświadczeniami polskimi i zagranicznymi w zakresie rozwoju umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego w warunkach ciągłych zmian i kolejnych kryzysów w szerszym otoczeniu”. Partnerem strategicznym konferencji jest British Council.