Politechnika Koszalińska na wizycie studyjnej na Węgrzech
Opublikowano 27.11.2023 13:30

Na John von Neuman University w Kecskemet trwają spotkania w ramach projektu NAWA, do którego należy Politechnika Koszalińska. Podczas kilkudniowej wizyty przedstawiciele trzech uczelni dyskutują na temat doświadczeń, wzajemnych podobieństw i celów, które wspólnie zamierzają osiągnąć w ramach współpracy.

Podczas dzisiejszej wizyty studyjnej na węgierskim uniwersytecie uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia obu kampusów uczelni jak również sal dydaktycznych i pracowni, w których na codzień uczą się studenci. W kolejnej części wizyty studenci z John von Neuman University mieli możliwość zaprezentowania i pochwalenia się swoimi projektami w ramach uczestnictwa w kołach naukowych. W następnych dniach przedstawiciele uczelni odbędą wizyty w firmach z którymi współpracuje węgierska uczelnia.

Politechnikę Koszalińską reprezentują: prorektor ds. kształcenia dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK, a równocześnie koordynator EU4Dual na Politechnice Koszalińskiej, prorektor ds. studenckich dr hab. Tomasz Królikowski, prof. PK i Klaudia Kajak, Head of Communication Office z Biura Komunikacji Społecznej PK jak również z ramienia Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki przedstawiciele z Ukrainy: prof. Iwan Dyyak, dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej i Informatyki oraz prof. Roman Shuvar z Wydziału Elektroniki i Informatyki.


Wizyta została sfinansowana przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach zadania zleconego MEiN pn. „Solidarni z Ukrainą – Uniwersytety Europejskie”, projekt pn. „Wsparcie współpracy Politechniki Koszalińskiej z uczelniami ukraińskimi w ramach sojuszu Uniwersytetu Europejskiego EU4Dual”.