Doktoranci dyscypliny Nauki o polityce i administracji przedstawili plany badawcze
Opublikowano 17.11.2023 12:30

W czwartek (16 listopada br.) odbyły się otwarte seminaria doktorantów II roku Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w dyscyplinie Nauki o polityce i administracji. Pięcioro doktorantów: Ewa Czapik-Kowalewska, Wiktoria Gawin, Bogusz Charkiewicz, Jarosław Jurkiewicz i Tomasz Wojciechowski przedstawiło indywidualne plany badawcze, które muszą zawierać: temat rozprawy doktorskiej, harmonogram i etapy prac naukowych.

Doktoranci musieli uzasadnić przed radą dyscypliny naukowej wybór tematu projektu badawczego, wskazać najnowsze publikacje naukowych w wybranym zakresie i przedstawić oczekiwane efekty realizacji pracy. Doktoranci wskazali także znaczenie poznawcze rozprawy i oryginalność wybranej przez nich tematyki badawczej.

We wtorek (21 listopada br.) o godz. 10 w auli kampusu przy ulicy Kwiatkowskiego o planach naukowych opowiedzą doktoranci dyscypliny Ekonomia i finanse.

fot. Adam Paczkowski / Politechnika Koszalińska