Przedstawiciele Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki w Koszalinie
Opublikowano 26.05.2023 14:58

W dniach 25.05-02.06.2023 przebywać będą w naszej uczelni przedstawiciele Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. Przyjazd realizowany jest w ramach zadania zleconego MEiN pn. „Solidarni z Ukrainą – Uniwersytety Europejskie”, projekt pn. „Wsparcie współpracy Politechniki Koszalińskiej z uczelniami ukraińskimi w ramach sojuszu Uniwersytetu Europejskiego EU4DUAL”; umowa o współpracy nr BPI/UE/2022/15-00 finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Celem projektu jest wsparcie dla przedstawicieli ukraińskiej społeczności akademickiej wobec ataku wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy poprzez realizację działań komplementarnych do działań podejmowanych przez Politechnikę Koszalińską w ramach sojuszu Uniwersytetu Europejskiego EU4Dual.

Podczas pobytu przedstawiciele ukraińskiej delegacji zrealizują część prac zaplanowanych w projekcie. Zajmą się opracowaniem nowoczesnych materiałów dydaktycznych oraz pracami badawczo-naukowymi, jak również wezmą udział w warsztatach pt. „Rola innowacyjnych procesów w odbudowie powojennej Ukrainy”.

Zespół Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego we współpracy z pracownikami Politechniki Koszalińskiej przy udziale partnerów EU4Dual opracuje materiały dydaktyczne ukazujące szerokie spojrzenie na problemy badawcze i praktyczne z zakresu komunikowania międzykulturowego, stanowiącego podstawę funkcjonowania międzynarodowych instytucji naukowych i biznesowych.

31 maja delegacja weźmie udział w obchodach Dnia Ukraińskiego organizowanego na Wydziale Humanistycznym.