Dzieci w sieci. Jak zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych?
Opublikowano 26.05.2023 13:22

"Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży” to tytuł ogólnopolskiej konferencji naukowej, która w najbliższy czwartek (1 czerwca) odbędzie się w auli Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego w Koszalinie.

Organizatorami konferencji są wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Patronat naukowy nad wydarzeniem sprawuje NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy).

W trakcie konferencji wiedzą i doświadczeniem podzielą się eksperci, badacze oraz pracownicy służb mundurowych: policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, pracownicy Urzędu Celnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, funkcjonariusze Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta w Koszalinie. Aresztu Śledczego i Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej.

Konferencja będzie miała wymiar zarówno naukowy, jak i praktyczny. Dotyczyć będzie m.in.: współczesnych zagrożeń w cyberprzestrzeni i sposobu im przeciwdziałania, hazardu w sieci, cyberagresji w grach komputerowych, a także edukacji obronnej. Wydarzenie odbędzie się w godzinach 10-14.