W Białymstoku dyskutują prorektorzy ds. kształcenia i ds. studenckich
Opublikowano 26.05.2023 11:15

Trzydniowe spotkanie przedstawicieli 22 uczelni z całego kraju zorganizowała Politechnika Białostocka. Konferencja Prorektorów ds. Kształcenia i Studenckich Polskich Uczelni Technicznych trwa od 25 maja br. i zakończy się w najbliższą sobotę.

Wydarzenie należy do cyklu spotkań, podczas których prorektorzy zajmujący się w swoich uczelniach sprawami studentów, dydaktyki oraz kształcenia wymieniają się doświadczeniami i omawiają bieżące sprawy związane z zapewnieniem odpowiednich warunków do studiowania. Politechnikę Koszalińską reprezentuje prorektor ds. studenkich dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK.

Uczestnicy konferencji biorą udział w panelach dyskusyjnych dotyczących m.in.: rekrutacji i tworzenia nowych kierunków technicznych, rozbudowie bazy dydaktycznej, certyfikatów jakości Polskiej Komisji Akredytacyjnej, możliwości związanych z wykorzystaniem czatu GPT w edukacji czy egazminów dyplomowych. W ramach Konferencji Prorektorów Polskich Uczelni Technicznych odbędzie się również posiedzenie Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. Bohdana Macukowa z Politechniki Warszawskiej. Więcej