Trwa II Forum Działów Projektów Uczelni Technicznych
Opublikowano 26.05.2023 08:28

„Fundusze europejskie dla rozwoju społecznego” – to tytuł dwudniowego spotkania II Forum Działów Projektów Uczelni Technicznych (25-26 maja br.), które jest efektem powstającego porozumienia o współpracy Działów Projektów Uczelni Technicznych. Podczas wydarzenia przedstawiciele 22 szkół wyższych z całej Polski rozmawiają o wymianie doświadczeń w realizacji projektów. Organizatorem konferencji jest Dział Projektów Politechniki Wrocławskiej.

Podczas spotkania zostaną poruszone kwestie dotyczące wyzwań stojących przed pracownikami działów projektów, korzyści i mankamenty centralnej ewidencji budżetów projektowych, programy i przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki dla szkół wyższych, a także harmonogram inicjatyw Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w latach 2023/2024.

W Forum wezmą udział ekspertki Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które będą prezentowały założenia naborów w konkursach „Kształcenie na potrzeby branż kluczowych" oraz „Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej dydaktykę. Oba konkursy są ukierunkowane na podnoszenie jakości edukacji i rozwój kompetencji, realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, który jest następcą cenionego przez uczelnie Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Łączny budżet konkursów to 250 mln zł.

To już drugie tego typu wydarzenie, którego efektem będzie zawarcie formalnego porozumienia o współpracy działów projektów uczelni technicznych. Podpisanie dokumentu jest planowane na początek czerwca. W spotkaniu uczestniczą przedstawicielki Politechniki Koszalińskiej Izabela Juszkiewicz i Magdalena Małecka z Biura Projektów Badawczych.