EJP SOIL – nabór trwa do 7 września 2021


EJP SOIL – nabór trwa do 7 września 2021

EJP SOIL wspiera działania w kierunku zrównoważonej gospodarki glebami rolniczymi z uwzględnieniem kwestii klimatycznych. Kraje biorące udział w programie zobowiązane są do realizacji ogólnego celu, jakim jest zapewnienie zrównoważonych rozwiązań w zakresie gospodarowania glebą rolniczą, które przyczynią się do sprostania kluczowym wyzwaniom społecznym, w tym zmianom klimatycznym i przyszłym dostawom żywności.

Zakończenie pre-rejestracji: 25 czerwca 2021 godz. 13:00
Zakończenie naboru wniosków: 7 września 2021 godz. 16:00
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie NCBiR.

Webinar dla zainteresowanych podmiotów chcących wziąć udział w konkursie EJP Soil odbędzie się 25 maja 2021 r.