Kadra dydaktyczna dla projektowania uniwersalnego (PO WER) – nabór trwa do 8 lipca 2021


Kadra dydaktyczna dla projektowania uniwersalnego (PO WER) – nabór trwa do 8 lipca 2021

Celem konkursu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry uczelni w zakresie projektowania uniwersalnego tak, aby zapewnić wysoką jakość kształcenia studentów w tym obszarze. Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia

Dofinansowanie z programu POWER ma być przeznaczone na działania podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej w zakresie projektowania uniwersalnego: szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne i inne

Nabór wniosków trwa od 20.05.2021- 8.07.2021
Szczegóły naboru na stronie NCBR: Link do strony
Poradnik wnioskodawcy