Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
 
 
 
Rozbudowa kampusu Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich

 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Priorytet:              XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego
Działanie:            13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego
Okres realizacji:  12.07.2007 - 31.03.2012
Beneficjent:         Politechnika Koszalińska,
                            ul. Śniadeckich 2, 75-435 Koszalin

Całkowity koszt realizacji projektu:   35 432 682,27 PLN
Wartość dofinansowania:                  31 439 442,77 PLN


Zakres rzeczowy projektu:
1. wyposażenie w nowoczesną aparaturę Wydziału Elektroniki i Informatyki,
2. budowa, pierwsze wyposażenie oraz wyposażenie w aparaturę i infrastrukturę ICT budynku Mechatroniki „G”,
3. budowa, pierwsze wyposażenie oraz wyposażenie w aparaturę i infrastrukturę ICT budynku Inżynierii Materiałowej „H”,
4. budowa, pierwsze wyposażenie oraz wyposażenie w aparaturę i infrastrukturę ICT budynku Inżynierii Środowiska „I”.


 

Projekt jest kompleksową inwestycją w zakresie rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych, wykorzystywanych do realizacji celów dydaktycznych, badawczych i naukowych na Politechnice Koszalińskiej.
Przewidziana w projekcie infrastruktura ICT składa się z komponentu wspólnego, który polega na zapewnieniu wszystkim użytkownikom uczelni dostępu do zasobów oraz komponentów związanych z konkretnymi kierunkami studiów, laboratoriami badawczymi lub obiektami naukowo – dydaktycznymi.       W ramach projektu nowe budynki połączone będą siecią światłowodową z pozostałymi obiektami Uczelni oraz przyłączone zostaną do krajowej sieci PIONIER. Ponadto, wszystkie budynki wyposażone zostaną w sieć logiczną. Oprócz sieci przewodowej, zaplanowano rozbudowę radiowego systemu dostępu do Internetu (element e-campusu, hot spoty). Dodatkowo, w ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt i oprogramowanie pozwalające na uruchomienie nowoczesnej platformy wirtualnych serwerów, wykorzystywanych do celów dydaktycznych, a także do wdrażania nowych rozwiązań         w zakresie kształcenia na odległość.

 

Biuletyn MinisterstwaNauki i Szkolnictwa Wyższego 

www.pois.gov.pl

 

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl