Informacje SKN i OS
Terminy:

Termin składania planów pracy na rok 2020 przez SKN i OS upływa  15 stycznia (zał. nr 12, zał. nr 2 oraz zał. nr 3 do Regulaminu).

Termin składania sprawozdań za rok 2019 przez SKN i OS za rok kalendarzowy upływa 15 stycznia (zał. nr 13 do Regulaminu).

Termin składania sprawozdań za rok akademicki 2019/2020 przez SKN i OS upływa 28.06.2020 r.