Wyjazdy zagraniczne


Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2013 Nr 0,poz. 167)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

Zarządzenie nr 18/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 22 marca 2019 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie rozliczania w Politechnice Koszalińskiej krajowych i zagranicznych podróży służbowych”

ZARZĄDZENIE Nr 23/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 marca 2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Koszalińskiej Nr 18/2019 z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie rozliczania w Politechnice Koszalińskiej krajowych i zagranicznych podróży służbowych”.

Pismo Okólne Nr 1 Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Koszalińskiej z dnia 2 listopada 2016r w sprawie ustalenia zasad przygotowania przez nauczycieli akademickich PK wniosków dotyczących ich uczestnictwa w naukowych konferencjach krajowych i zagranicznych. 


INFORMACJE DODATKOWE

Stawki kilometrówki:

Sam. osob. pow. 900 cm^3  - *1,15 zł*

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 22 grudnia 2022 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy

Zarządzenia nr 34/2023 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 17 maja 2023 r.https://www.bip.ires.pl/gfx/tu-koszalin/files/kziobro/Zarzadzenia_Rektor/2023/Zarzadzenie_Nr_34_2023.pdf

Dieta krajowa – aktualne stawki:

Od dnia:

Dieta

Nocleg (ryczałt)

Dojazd

01.01.2023

45 zł

67,50 zł

9,00 zł

Bilety lotnicze:
Zapytania dotyczące ewentualnych połączeń liniami lotniczymi można przesyłać do:   
Biuro Turystyki Britas britas@britas.pl

Ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę:
W roku 2023 Politechnika Koszalińska ubezpiecza osoby wyjeżdżające za granicę w ramach wyjazdów służbowych (ubezpieczyciel: PZU S.A.):
1/ Strefa: Kraje Europy i Basenu Morza Śródziemnego: Polisa Ubezpieczeniowa PZU WOJAŻER Nr 1077508997
2/ Strefa: Cały ŚWIAT: Polisa Ubezpieczeniowa PZU WOJAŻER Nr 1077509002

Pracownikom wyjeżdżającym za granicę w celach służbowych zaleca się zaopatrzenie w kartę EKUZ w odpowiednim oddziale NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki: http://www.nfz-szczecin.pl/opieka_zdrowotna_w_ue.html  

 

 

Załączniki

Nazwa
ewidencja-przebiegu-pojazdu.doc pobierz
Rozliczenie_zaliczki_dewizowej(1).doc pobierz
Preliminarz (pdf) pobierz
rozporzadzenie-mpips-29-01-2013.pdf pobierz
pismo-okolne-nr-1-prorektora-pk-ds-nauki.pdf pobierz
zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_23_2021_Instrukcja_rozliczania_podrozy_sluzbowych.pdf pobierz
OWU_PZU_Wojażer_i_informacje_o_produkcie_od_9.12.2019_(1).pdf pobierz
Preliminarz wydatków (doc) pobierz