Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji - kierunki kształcenia:

 

Budownictwo

Inżynieria Środowiska

Geodezja i Kartografia