Studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

Szczegółowe informacje na stronie:  http://wilsigcms.wilsig.tu.koszalin.pl/doktoranckie

 

Kierownik studiów doktoranckich:
dr hab. inż. Wiesława Głodkowska (prof. nadzw. PK)
Katedra Konstrukcji Betonowych i Technologii Betonu
tel. 94-34-78-580,
e-mail: glod@wilsig.tu.koszalin.pl

 

Dziekanat Studiów Doktoranckich:
mgr Teresa Radosz,
ul. Śniadeckich 2 pok. 104C,
tel. 94-34-78-509,
godziny przyjęć:
poniedziałek-czwartek 9.00-13.00
podczas zjazdów: sobota 9.00-13.00
e-mail: teresa.radosz@wilsig.tu.koszalin.pl