„Energetyka w Polsce w 2050 roku”
Opublikowano 23.11.2022 09:15

W sali plenarnej Senatu RP, 22 listopada br., odbyła się konferencja „Energetyka w Polsce w 2050 roku”, zorganizowana przez senacką Komisję Nadzwyczajną ds. Klimatu oraz Komitet Problemów Energetyki Polska Akademia Nauk. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Politechniki Koszalińskiej: prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński, dziekan Wydziału Mechanicznego oraz prof. dr hab. inż. Robert Sidełko, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji.

Otwierając spotkanie, wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka wyraziła nadzieję, że zgromadzeni przedstawiciele świata nauki pomogą odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, aby polska gospodarka energetyczna uniezależniła się od węgla kamiennego.

Naukowcy z Politechniki Koszalińskiej wystąpili z omówieniami konkretnych tematów. Prof. Waldemar Kuczyński przedstawił „Potencjał Odnawialnych Źródeł Energii w planowanej podstawie energetycznej na przykładzie północnej Polski”. Natomiast prof. Robert Sidełko zaprezentował propozycję zastosowania „Odpadów komunalnych jako komponentu miksu energetycznego”.

Fot. kancelaria Senatu RP