Program „Legia Akademicka” w roku akademickim 2022/2023
Opublikowano 18.11.2022 10:00

W związku z napływem licznych pytań dotyczących kolejnej edycji programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka” informujemy, iż w chwili obecnej trwają prace nad projektem nowej decyzji MON, która będzie określała sposób realizacji programu „Legia Akademicka” w roku akademickim 2022/2023.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz sposobu kształcenia w Szkołach Legii Akademickiej nie będzie realizowany moduł podstawowy. Moduł powyższy został zastąpiony szkoleniem podstawowym, o którym mowa w art. 143 ust. 2 pkt 1 ustawy o obronie Ojczyzny. Zakłada się, iż będzie ono realizowane w przerwie międzysemestralnej.

Moduł podoficerski pozostał bez zmian i będzie nadal realizowany w uczelniach wyższych w ramach Szkoły Legii Akademickiej w postaci szkolenia teoretycznego oraz w części praktycznej w ramach ćwiczeń wojskowych w centrach szkolenia, ośrodkach szkolenia lub w jednostkach wojskowych.