Administracja centralna
 
kanclerz dr inż. Artur Wezgraj
tel. (94) 3478-610
e-mail: kanclerz@tu.koszalin.pl

z-ca kanclerza ds. ekonomicznych i finansowych dr Małgorzata Jucha
tel. (94) 3478-660
e-mail: kwestor@tu.koszalin.pl

z-ca kanclerza ds. technicznych mgr inż. Michał Malatyński
tel. (94) 3478-610
e-mail: kdst@tu.koszalin.pl

sekretariat kanclerza mgr Elżbieta Klimkowska-Wielgus
tel. (94) 3478-610
e-mail: elzbieta.klimkowska-wielgus@tu.koszalin.pl