Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
2021-03-31

„Dzień z Pracodawcą” to cykl spotkań organizowanych przez Biuro Karier i Promocji Edukacji Politechniki Koszalińskiej. Co tydzień zainteresowani pracą czy odbyciem stażu studenci i absolwenci mają szansę poznać ofertę innej firmy.

Nie ma wątpliwości: pandemia zmieniła sposób funkcjonowania rynku pracy. Osoby poszukujące zatrudnienia mają utrudniony bezpośredni kontakt z potencjalnym pracodawcą. Przedstawicielom firm, które mają wakaty, też nie jest łatwo uzupełniać braki kadrowe.

I, jak zauważają pracownicy Biura Karier i Promocji Edukacji Politechniki Koszalińskiej, którzy wspierają studentów i absolwentów uczelni w poszukiwaniu pracy lub możliwości odbycia stażu, w pierwszym okresie ograniczeń sanitarnych liczba ofert zatrudnienia drastycznie zmalała.

Od kilku miesięcy jest jednak znacznie lepiej – tłumaczy Dorota Kobędza, doradca zawodowy z Biura Karier i Promocji Edukacji PK. – Propozycji jest coraz więcej. Bywa nawet tak, że mimo oferowanych dobrych warunków, pracodawcy nie są w stanie znaleźć odpowiednich kandydatów.

Jak mówi Dorota Kobędza, ofert pracy jest teraz znacznie więcej, niż w pierwszych miesiącach obostrzeń sanitarnych.

 

Firmy szukają pracowników

Na brak możliwości zatrudnienia nie powinni narzekać informatycy. Tak jest od lat. Bywa, że pracodawcy oferują etat informatykom jeszcze przed ukończeniem studiów.

Deficytowe są także inne zawody techniczne. Poszukiwani są specjaliści w zakresie automatyki, mechatroniki i robotyki, a także operatorzy maszyn, specjaliści w zakresie energetyki. Zapotrzebowanie na pracowników zgłaszają też firmy z branży przetwórstwa żywności. Poszukiwani są absolwenci budownictwa i przedstawiciele innych zawodów związanych z infrastrukturą techniczną. Są oferty pracy dla tłumaczy i na stanowiska w administracji i marketingu.

– Niektórym firmom zależy na dotarciu do absolwentów i studentów ostatnich lat studiów – dodaje Dorota Kobędza. - Chcą przyjąć młodych ludzi i wyposażyć ich w wiedzę dotyczącą sposobu zarządzania i stosowanych technologii właśnie w ich firmach.

„Dzień z Pracodawcą” w każdą środę

Obostrzenia sanitarne sprawiły, że forma bezpośredniego kontaktu studentów i absolwentów z pracodawcą nie jest możliwa. W związku z tym pracownicy Biura Karier i Promocji Edukacji naszej uczelni postanowili organizować cykliczne spotkania z pracodawcami w formie online. Pierwsze spotkanie zostało zorganizowane w lutym.

- Początkowy zamysł był taki, aby „Dzień z Pracodawcą” odbywał się raz w miesiącu – wyjaśnia Monika Polakowska, kierownik Biura. - Dzięki skutecznemu rozpropagowaniu informacji okazało się, że zainteresowanie jest tak duże, że teraz spotkania odbywają się co tydzień, w środę.

- Spotkania z pracodawcą odbywają się teraz co tydzień - informuje Monika Polakowska, kierownik Biura Karier i Promocji Edukacji (na zdjęciu - po prawej Monika Polakowska, po lewej - pracownik Biura Weronika Kosek).

 

Na Facebooku Biura Karier i Promocji Edukacji przedstawiana jest działalność firm, oferty zatrudnienia, praktyk i staży, pracodawcy odpowiadają na pytania potencjalnych kandydatów na pracowników. W spotkaniach mogą wziąć udział studenci szukający możliwości odbycia stażu czy też planujący swoją przyszłą karierę zawodową, jak też osoby, które już skończyły edukację.

- Niezwykle ważne jest, aby także w czasie pandemii, studenci i absolwenci Politechniki Koszalińskiej mieli szansę spotkania się z pracodawcami z regionu – podkreśla prorektor ds. kształcenia Politechniki Koszalińskiej dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK. - Dzięki mediom społecznościowym jest to możliwe.

Do tej pory zaprezentowały się trzy duże firmy z branży komputerowej. W „Dniu z Pracodawcą” uczestniczyły też przedsiębiorstwa zajmujące się usługami paliwowymi, szkoleniowymi i turystycznymi. Zazwyczaj spotkania mają formułę otwartą. Tylko niektórzy przedsiębiorcy kierują swoją ofertę do studentów wybranych wydziałów uczelni.

- Cieszymy się z dużego odzewu ze strony przedsiębiorców z Pomorza Środkowego, którzy chętnie przedstawiają swoje propozycje współpracy zawodowej z naszymi studentami – dodaje prof. Krzysztof Wasilewski. - To tylko upewnia nas w przekonaniu, że absolwenci Politechniki Koszalińskiej są poszukiwani i cenieni na rynku pracy.

Akcja pod nazwą „Dzień z pracodawcą” będzie trwać do końca czerwca.

Zagraj o karierę

To nie koniec propozycji dla poszukujących pracy. W dniach 17-21 maja nasza uczelnia weźmie udział w ogólnopolskim projekcie pn. „Gra o karierę – biura karier dla ciebie”. Akcja odbędzie się pod patronatem przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polski i ma na celu przybliżenie studentom i absolwentom działalności uczelnianych biur karier i pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy.

Przez tydzień organizowane będą warsztaty, szkolenia i konferencje dotyczące poszukiwania pracy i warunków zatrudnienia. Biuro Karier i Promocji Edukacji Politechniki Koszalińskiej przygotuje spotkania z trzema pracodawcami, podczas których będzie można dopytać o wymogi rekrutacyjne (aplikowanie o pracę, oferowane warunki). W planach jest także spotkanie z doradcą zawodowym. Projekt odbędzie się najprawdopodobniej w formule zdalnej.

Niezależnie od tego nasi studenci i absolwenci mogą stale śledzić stronę Biura Karier i Promocji Edukacji, na której są publikowane oferty pracy i staży w firmach z regionu.

Jesienią natomiast będą mogli wziąć udział w targach pracy. Firmy z różnych branż zaprezentują oferty pracy, staży, praktyk i szkoleń. Jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna – targi odbędą się w formie tradycyjnej (możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcami). Jeśli jednak obostrzenia sanitarne zostaną utrzymane, impreza zostanie zorganizowana w formule online.

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl