Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf

 

W składzie Rady Uczelni znalazło się sześć osób powołanych przez Senat Politechniki Koszalińskiej oraz aktualna przewodnicząca Samorządu Studenckiego PK.

Zgodnie z prawem o szkolnictwie wyższym i nauce przewodniczący Rady Uczelni musi być osoba spoza uczelni. W nowej kadencji został nim ponownie Piotr Huzar, prezes zarządu Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Pozostałe osoby spoza uczelni to: Joanna Jodłowska, członek zarządu firmy Kronospan w Szczecinku (nieobecna na uroczystości) oraz Piotr Bartkiewicz, dyrektor firmy GlobalLogic, oddział w Koszalinie.

Osoby ze środowiska akademickiego Politechniki Koszalińskiej, które odebrały nominacje to: dr hab. inż. Dariusz Lipiński, prof. PK (dyrektor Szkoły Doktorskiej PK), prof. dr hab. inż. Robert Sidełko (dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji), dr hab. Jerzy Rembeza, prof. PK (kierownik Katedry Ekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych PK) oraz przewodnicząca Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej Aleksandra Zmuda Trzebiatowska.

W spotkaniu uczestniczyli także prorektorzy Politechniki Koszalińskiej, kanclerz dr inż. Artur Wezgraj oraz nowa koordynator Rady Uczelni dr inż. Elżbieta Włodarczyk. Jak zapowiedziała prof. Danuta Zawadzka, posiedzenia Rady Uczelni w najbliższej przyszłości odbywać się będą w trybie hybrydowym.

Do zadań Rady Uczelni należy: opiniowanie projektu Strategii Uczelni i projektu Statutu; monitorowanie gospodarki finansowej uczelni i zarządzania uczelnią; wskazywanie kandydatów na rektora (po zaopiniowaniu przez Senat); opiniowanie sprawozdania z realizacji Strategii Uczelni; wykonywanie innych zadań określonych w Statucie Politechniki Koszalińskiej.

 
fot. Adam Paczkowski / Politechnika Koszalińska
powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl