Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
2021-02-16

 Wzmocnienie kompetencji studentów kierunków Logistyka oraz Turystyka i Rekreacja to cel unijnego projektu, który realizuje Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. Projekt zakłada modyfikację treści kształcenia, a także udział studentów w atrakcyjnych szkoleniach, kursach, zadaniach praktycznych i wizytach studyjnych.

Modyfikacja i uaktualnienie treści kształcenia oferowanych na kierunkach Logistyka oraz Turystyka i Rekreacja to część realizowanego od września 2020 roku przez Politechnikę Koszalińską projektu pn. „Kompleksowy program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wsparli nas praktycy

Celem modyfikacji było dostosowanie programów studiów na obu kierunkach do potrzeb rynku pracy. Nad modyfikacją treści programowych każdej specjalności pracowały zespoły, w skład których weszli nauczyciele akademiccy i przedstawiciele studentów obu kierunków.

Do zespołów włączeni zostali również praktycy z otoczenia gospodarczego. To przedsiębiorcy, którzy mają doświadczenie w branży związanej z profilem kształcenia (praktycy z branży usług logistycznych, transportu i spedycji, a także hotelarstwa i turystyki). Byli to reprezentanci następujących firm: MIKROSERWIS Spółka Cywilna Robert Bodendorf, Sebastian Możejko, Jakub Talewski, MPS International Sp. z o.o., Firma Transportowa TSL Nordic Sp. z o.o., Hotel Jan - Janina Kroplewska, Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczu Wieprzy i Grabowej.

W celu zapewnienia adekwatności modyfikowanych programów do potrzeb społeczno-gospodarczych członkowie zespołów wzięli udział w wizytach studyjnych w firmach partnerskich. W ramach prac dokonano analizy efektów modułowych dla poszczególnych specjalności pod kątem ich aktualności z punktu widzenia potrzeb rynku pracy. Na podstawie analizy obecnego programu, oczekiwań studentów i potencjalnych pracodawców zaktualizowano treści przedmiotów na każdej specjalności, przeprowadzono analizy treści poszczególnych zajęć oraz ocenę wzajemnej korelacji z innymi przedmiotami.

Uaktualniono wybrane treści o obecne trendy w oparciu o opinie i sugestie pracodawców. Przygotowano nowe treści praktyczne do konwersatoriów, projektów, laboratoriów i zajęć terenowych. Zaproponowano zestaw kompetencji i opis sylwetki absolwenta poszczególnych kierunków.

Będą szkolenia, kursy i wizyty studyjne

Na podstawie tak przygotowanych modyfikacji opracowano nowy program studiów na kierunkach Turystyka i Rekreacja oraz Logistyka.

Proponowane zmiany uzyskały pozytywną opinię rad programowych poszczególnych kierunków studiów. Zmiany zaakceptował także niedawno Senat Politechniki Koszalińskiej.

- Od semestru letniego zajęcia na obu kierunkach odbywać się będą zgodnie ze zmodyfikowanym programem studiów – wyjaśnia dr Agnieszka Jakubowska, koordynator projektu.

Druga jego część dotyczy rozwoju kompetencji studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych. Chodzi o udział w szkoleniach, wizytach studyjnych i zadaniach praktycznych.

Wydział Nauk Ekonomicznych rozpoczął właśnie nabór studentów. W ofercie dla studentów kierunku Logistyka znajdują się szkolenia z zaawansowanej wersji programu MS Excel oraz programu Excel w logistyce. Zaplanowane zostały również szkolenia dotyczące dystrybucji i planowania dostaw, a także kurs kierowcy – operatora wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej.

W przypadku studentów kierunku Turystyka i Rekreacja oferowane są szkolenia: Rezydent turystyczny, Animator czasu wolnego oraz Animator Zabaw dla dzieci. W planach są również wizyty studyjne w przedsiębiorstwach współpracujących z Uczelnią na zasadach partnerstwa oraz udział studentów w zadaniach praktycznych realizowanych przez ekspertów z branży.

– Oferta jest atrakcyjna. Wierzymy, że, jeśli pozwolą warunki sanitarne, skorzystają z niej wszyscy studenci – dodaje dr Agnieszka Jakubowska.

Wizyta studyjna w firmie MPS.

Zwiedzanie magazynów firmy MPS.

Podczas jednego ze spotkań zespołu pracującego nad modyfikacją programu kształcenia na kierunku Logistyka.

Podpisanie porozumienia dotyczącego współpracy z przedsiębiorcami odnośnie modyfikacji programu kształcenia na kierunku Logistyka.

Porozumienie dotyczące modyfikacji programu kierunku Turystyka i Rekreacja.

 

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl