5. Ogólnopolski Kongres Politologii w udziałem naukowców z WH
Opublikowano 23.09.2022 15:03


Ponad 100 paneli i warsztatów dyskusyjnych, blisko 600 naukowców z całego kraju – we Wrocławiu zakończył się 5. Ogólnopolski Kongres Politologii pod tytułem „Polityka Ładu. Polityka Chaosu”, podczas którego Politechnikę Koszalińską reprezentowała grupa naukowców z Wydziału Humanistycznego (WH).

– Kongres politologiczny to najważniejsze wydarzenie w tym roku w świecie nauk o polityce i administracji – mówi dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK, kierownik Katedry Studiów Regionalnych i Europejskich WH. – Nic więc dziwnego, że reprezentacja naszej uczelni była liczna. Warto przypomnieć, że podczas ewaluacji naukowej otrzymaliśmy w tej dyscyplinie kategorię B+, co między innymi daje nam uprawnienia do doktoryzowania.

W trzydniowym (21-23 września br.) kongresie specjaliści z zakresu polityki, bezpieczeństwa i administracji debatowali o tym jak zmienia się współczesny świat i w jakim kierunku zmierza. Wystąpienia dotyczyły szerokiego spektrum tematów politologicznych: stosunków międzynarodowych, systemów politycznych, administracji publicznej, cyberbezpieczeństwa, polityki historycznej.

Podczas kongresu Politechnikę Koszalińską reprezentowało ośmioro naukowców z WH, łącznie z dziekanem i kierownikami katedr. Wystąpienia wygłosili: prof. dr hab. Bogusław Polak – „II wojna światowa w ujęciu polskim i niemieckim. Próba porównania aktualnych polityk historycznych”; dr hab. Michał Polak, prof. PK – „Polska polityka historyczna jako próba przeciwdziałania rewizjonistycznej polityce Rosji”; prof. dr hab. Jacek Knopek – „Polityka PRL wobec Afryk”; dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK – „Miasta pogranicza polsko-niemieckiego i transgraniczna polityka historyczna” (prorektor ds. kształcenia był moderatorem panelu „Polityka historyczna w stosunkach międzynarodowych. Teoria i praktyka”); dr hab. Marek Górka prof. PK – „Polityka cyberbezpieczeństwa państw Inicjatywy Trójmorza”; dr Ewa Włodyka – „Potyczki polityczki-feminizacja polityki na poziomie samorządu terytorialnego”; dr Dominika Liszkowska – „Pozycja Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji po zmianie ustrojowej z 2017”; mgr Jacek Wezgraj – „Emocjonalna ekspresja polityczno-społeczna w przestrzeni publicznej”.

Wśród podejmowanych przez uczestników tematów nie zabrakło odniesień do roli i kierunku zmian społecznych w kraju, roli postępu technologicznego, określania priorytetów społecznych, wyzwań globalnych. Gospodarzem tegorocznego 5. Ogólnopolski Kongres Politologii był Uniwersytet Wrocławski. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Nauk Politologicznych.