Spotkanie w GEA Tuchenhagen Polska
Opublikowano 22.09.2022 15:19

Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK rektor Politechniki Koszalińskiej i dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK, prorektor ds. nauki wzięli udział dzisiaj (22 września br.) w spotkaniu z zarządem i gośćmi z Niemiec firmy GEA Tuchenhagen Polska.

Podczas wizyty prof. Danuta Zawadzka zaprezentowała przebieg i rezultaty dotychczasowej współpracy Politechniki Koszalińskiej z oddziałem koszalińskim GEA Tuchenhagen Polska. W 2017 r. i na początku tego roku uczelnia podpisała z dynamicznie rozwijającą się firmą porozumienia o współpracy, które zakładają wielotorowe współdziałanie.

Porozumienia dotyczą: pomocy w rozwijaniu stanowisk badawczych, poprzez dostarczania nowego sprzętu do laboratoriów Katedry Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego Wydziału Mechanicznego, kształcenia kadr, organizacji staży i praktyk studenckich. Drugie z podpisanych porozumień przewiduje także partnerstwo we współtworzeniu przez uczelnię międzynarodowego projektu pod nazwą Uniwersytet Europejski.

fot. Adam Paczkowski / Politechnika Koszalińska