Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
2020-11-26
Wybory do Rady Uczelni – na kadencję 2021-2024 – odbyły się 25 listopada br. podczas posiedzenia Senatu Politechniki Koszalińskiej (PK).

Na swoją pierwszą kadencję Rada Uczelni – wtedy nowy organ Politechniki Koszalińskiej – została powołana 17 kwietnia 2019 roku. Kadencja ta skończy się 31 grudnia br. Konieczność utworzenia tego rodzaju ciała doradczego wynikała z nowelizacji ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym. Rada jest niezależna od rektora i Senatu.

 

Do zadań Rady Uczelni należy: opiniowanie projektu Strategii Uczelni i projektu Statutu; monitorowanie gospodarki finansowej uczelni i zarządzania uczelnią; wskazywanie kandydatów na rektora (po zaopiniowaniu przez Senat); opiniowanie sprawozdania z realizacji Strategii Uczelni; wykonywanie innych zadań określonych w Statucie Politechniki Koszalińskiej.

 

W ramach monitorowania gospodarki finansowej Rada Uczelni: opiniuje plan rzeczowo-finansowy; zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego; zatwierdza sprawozdanie finansowe. Rada może mieć wgląd do dokumentów uczelni. Wykonując czynności związane ze swoimi zadaniami, członkowie Rady Uczelni kierują się dobrem uczelni i działają na jej rzecz.

 

Rada Uczelni składa Senatowi roczne sprawozdanie z działalności. W skład Rady Uczelni wchodzi sześć osób powoływanych przez Senat oraz aktualny przewodniczący Samorządu Studenckiego. Osoby spoza wspólnoty uczelni stanowią co najmniej 50 proc. członków tego gremium. Zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym i nauce przewodniczący musi być spoza uczelni.

 

Kandydatów na członków Rady Uczelni mogą proponować: rektor oraz co najmniej pięciu członków Senatu w liczbie: jednego kandydata z uczelni i jednego kandydata spoza uczelni. Podczas środowego (25 listopada br.) posiedzenia Senatu, do Rady Uczelni zostało zgłoszonych ośmiu kandydatów. Osoby spoza uczelni: Piotr Bartkiewicz, Piotr Huzar, Joanna Jodłowska (członkowie rady pierwszej kadencji), Krzysztof Motylak. Osoby reprezentujące wspólnotę akademicką: dr hab. inż. Dariusz Lipiński, prof. PK, dr hab. inż. Iwona Michalska-Pożoga, prof. PK, dr hab. inż. Jerzy Rembeza, prof. PK, prof. dr hab. inż. Robert Sidełko (wszyscy panowie zasiadali w pierwszej radzie).

 

Senat Politechniki Koszalińskiej wyłonił Radę Uczelni Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2021-2024 w składzie:

 

Piotr Huzar (przewodniczący) – prezes zarządu Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, wiceprzewodniczący Konwentu Rady Pracodawców Wydziału Mechanicznego (WM) PK, wiceprzewodniczący Konwentu Wydziału Nauk Ekonomicznych (WNE) PK, członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej, członek Rady Zarządu Przedsiębiorców i Pracodawców, członek Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 

Joanna Jodłowska – członek zarządu firmy Kronospan, inicjatorka powołania Wydziału Przemysłu Drzewnego w Szczecinku (obecnie: Filia Politechniki Koszalińskiej). Aktualnie przedsiębiorstwo aktywnie współpracuje z WM, Wydziałem Architektury i Wzornictwa oraz Wydziałem Elektroniki i Informatyki). Zainicjowała działalność szczecineckiego oddziału Koszalińskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży PK. Przedsiębiorstwo finansowo wspiera realizację kształcenia studentów w Filii w Szczecinku.

 

Piotr Bartkiewicz – dyrektor firmy GlobalLogic Oddział Koszalin, absolwent Wydział Elektroniki i Informatyki (WEiI) PK, przewodniczący Konwentu Pracodawców WEiI PK, członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka, inicjator programu „Ucz się – Studiuj – Pracuj w Koszalinie”, pomysłodawca programu Student Development Program.

 

Dr hab. Dariusz Lipiński, prof. PK – dyrektor Szkoły Doktorskiej PK, profesor w Katedrze Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych WM PK, w latach 2008-2016 prodziekan ds. kształcenia WM PK

 

Dr hab. inż. Jerzy Rembeza, prof. PK – kierownik Katedry Ekonomii WNE PK, w latach 2004-2007 prodziekan ds. nauki ówczesnego Wydziału Ekonomii i Zarządzania PK.

 

Prof. dr hab. inż. Robert Sidełko – dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, pracownik Katedry Technologii Wody, Ścieków i Odpadów.

 

Aleksandra Zmuda Trzebiatowska – przewodnicząca Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej.

 

Wszystkie osoby spoza uczelni ściśle współpracują z Politechniką Koszalińską, wspierając ją w różnym zakresie. Przedstawiciele wspólnoty akademickiej są długoletnimi pracownikami uczelni, mogą pochwalić się wieloma osiągnięciami w pracy naukowo-dydaktycznej.

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl