Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf

Dr Jolanta Kazimierczyk-Kuncer ze Studium Języków Obcych Politechniki Koszalińskiej uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych. To uwieńczenie prowadzonych przez nią badań dotyczących historii i kultury Rosji.

Dr hab. Jolanta Kazimierczyk-Kuncer jest z wykształcenia filologiem rosyjskim. Od lat bada historię imperium rosyjskiego, jego korzenie kulturowe i cywilizacyjne, to, w jakim zakresie Rosja czerpała w przeszłości z dorobku Wschodu i Zachodu. Od dwóch lat pracuje jako starszy wykładowca w Studium Języków Obcych Politechniki Koszalińskiej. Kilkakrotnie była sekretarzem Międzynarodowych Konferencji „Wschód-Zachód. Dialog języków i kultur” organizowanych przez Instytut Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku. W swoim dorobku ma redakcję monografii wieloautorskich.

W 2004 roku na podstawie dysertacji pt. „Uniwersalizm w kulturze Rusi na przestrzeni IX – I połowy XVI wieku” przygotowanej pod kierunkiem prof. zw. Jerzego Hauzińskiego uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Praca jest analizą procesu tworzenia i transformacji systemowej państwa rosyjskiego (moskiewskiego) na przestrzeni IX – XVI w. (w formie wydawniczej to „Zrozumieć Rosję. Uniwersalizm w kulturze Rusi…”, Kraków 2008). 

W 2018 roku finalizuje kolejną rozprawę pt.: „Jedźmy do Rosji. O kulturze rosyjskiej we francuskiej literaturze podróżniczej XVIII i pierwszej XIX wieku”. Studiując teksty osiemnasto- i dziewiętnastowiecznych Francuzów podróżujących do Rosji, autorka zbadała jakie wyobrażenie o tajemniczym wschodzie Europy mieli ówcześni ludzie Zachodu. W tym celu kilkukrotnie odwiedziła Rosję (kwerendy w bibliotekach w Sankt Petersburgu i Archangielsku) i Białoruś (Mińsk).

To interdyscyplinarna praca, która w tle dialogu kulturowego Rosji i Francji epok panowania Katarzyny II, Pawła I, Aleksandra I i Mikołaja I prezentuje panoramę przestrzeni kulturowej rosyjskiego imperium. Wyłania się ona z rozważań francuskich eksploratorów z okresu XVIII i XIX wieku. Podjęli się oni trudu rozszyfrowania kulturowego kolorytu Rosji: azjatycko-europejskiej hybrydy, która – mimo zainicjowanej przez Piotra I europeizacji kultury, kiedy to tradycje Świętej Rusi ustąpiły miejsca nowym ideom i obyczajom, a także oświeceniowego absolutyzmu Katarzyny II – pozostawała wciąż w europejskiej świadomości tajemniczym dalekim Wschodem.

Rosja XVIII wieku zachłannie wchłaniała zachodnie zdobycze cywilizacyjne. Szczególnie wiele w tym zakresie uczynili Francuzi, począwszy od projektu nowej stolicy Sankt Petersburga, poprzez budowę rezydencji carów Peterhof, będącej odwzorowaniem Wersalu, aż po wpływy na rosyjską kulturę materialną i duchową – tłumaczy badaczka. Monografia ukazała się w 2018 roku w Wydawnictwie Naukowym Marszałek w Toruniu.

Na podstawie tej rozprawy, a także oceny aktywności naukowej, 8 października 2020 roku Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo Uniwersytetu Gdańskiego nadała badaczce tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych.

Dr hab. Jolanta Kazimierczyk-Kuncer podczas spotkania autorskiego.

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl