Absolwenci wskazują drogę studentom
Opublikowano 04.08.2022 07:07

Absolwenci Politechniki Koszalińskiej nierzadko stanowią trzon kadry kierowniczej przedsiębiorstw liczących się na rynkach lub zasiadają w ich gremiach doradczych. Informujemy o kolejnych nominacjach.

Nowym wiceprezesem i dyrektorem ds. technicznych spółki Veolia Energia Poznań S. A. został Jakub Patalas, który od 2013 r. – z dyplomem naszej uczelni – pracuje w branży ciepłowniczej. Wcześniej, w Gdańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, a od 2017 r. w Veolia Energia Poznań S. A. 

Iwona Maria Marciniak, absolwentka kierunku Zarządzanie i marketing, jest nową wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S. A. z siedzibą w Warszawie. Jarosław Machocki, który ukończył Wydział Ekonomii i Zarządzania, wszedł w skład Rady Nadzorczej firmy e-Kiosk S. A..