Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
2020-09-09

Komunikat nr 1/2020

Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 9 września 2020 roku

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym
w roku akademickim 2020/2021

 1. W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia dydaktyczne realizowane w Politechnice Koszalińskiej, na wszystkich kierunkach oraz formach i poziomach kształcenia, będą prowadzone w modelu mieszanym (hybrydowym).
 2. Preferowane będą zajęcia w formie tradycyjnej (stacjonarnej).
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zajęć w formie tradycyjnej podjęte zostaną odpowiednie rozwiązania organizacyjne, takie jak: zmniejszenie liczebności grup oraz przyjęcie planów zajęć uniemożliwiających jednoczesną kumulację zbyt dużej liczby osób w budynkach wydziałów.
 4. W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej w kraju lub regionie, bądź niemożności utworzenia odpowiednio małych grup, zajęcia będą realizowane zdalnie (online), czyli za pośrednictwem metod i technik kształcenia na odległość.
 5. Przyjęty model mieszany, uwzględniający zajęcia zarówno w formie tradycyjnej, jak i zdalnej, pozwala na zachowanie bezpieczeństwa pojedynczych osób i całej społeczności akademickiej. Ponadto wynika z wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
 6. Zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej, realizowane w budynkach uczelni, prowadzone będą z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.
 7. Szczegółowe zasady dotyczące wejść do budynków uczelni, zakrywania ust i nosa, zachowania odpowiedniej odległości itp., zostaną przekazane pracownikom uczelni i studentom przed rozpoczęciem roku akademickiego i będą aktualizowane na bieżąco.
 8. Sale wykładowe, ćwiczeniowe i laboratoryjne zostaną przygotowane w taki sposób, aby zachować wymagany odstęp między osobami, zaś w pomieszczeniach uczelni znajdą się dozowniki do płynu dezynfekcyjnego oraz inne niezbędne środki higieniczne.
 9. Na bieżąco będą wdrażane wszystkie zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz pozostałych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo sanitarne obywateli, instytucji, obiektów, kraju i regionu.
 10. Organizacja zajęć laboratoryjnych będzie dostosowana do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 11. Zajęcia w trybie zdalnym (online) realizowane na Politechnice Koszalińskiej będą prowadzone za pośrednictwem platformy MS Teams, do której bezpłatny dostęp uzyskają studenci i pracownicy uczelni.
 12. Planowane są szkolenia, pozwalające efektywnie wykorzystać oprogramowanie w kształceniu na odległość.
 13. Dla studentów pierwszego roku studiów I stopnia planuje się bezpośrednie spotkania z dziekanami i pracownikami odpowiednich wydziałów oraz szkolenia informacyjne, podczas których zostaną przekazane informacje o zasadach studiowania, prawach i obowiązkach studentów, kwestiach organizacyjnych itp.
 14. Zajęcia z wychowania fizycznego i lektoraty języków obcych prowadzone będą – w miarę możliwości – w formie tradycyjnej, przy zachowaniu reżimu sanitarnego i z uwzględnieniem konieczności natychmiastowego przejścia na tryb zdalny.
 15. Studia podyplomowe, a także szkolenia, warsztaty itp., organizowane przez Politechnikę Koszalińską, mogą być prowadzone w trybie tradycyjnym z zachowaniem reżimu sanitarnego. Jeśli specyfika zajęć to uniemożliwi, będą one realizowane w trybie zdalnym.
 16. Obsługa studentów jest i będzie prowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego. We wszystkich sprawach administracyjnych i organizacyjnych preferuje się kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną.
 17. Szczegółowe plany zajęć dla poszczególnych roczników i kierunków studiów zostaną udostępnione na stronach internetowych wydziałów do 18 września 2020 r.
 18. Uroczysta inauguracja roku akademickiego odbędzie się 1 października 2020 r. Ze względów epidemicznych, będzie to wydarzenie o charakterze zamkniętym (z ograniczoną liczbą gości). Natomiast za pośrednictwem mediów społecznościowych prowadzona będzie ogólnodostępna transmisja na żywo.
 19. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2020/2021 planowane jest na 2 października 2020 r.
 20. Zajęcia na studiach niestacjonarnych będą realizowane zgodnie z przyjętymi harmonogramami w formie umożliwiającej zachowanie reżimu sanitarnego.
 21. Wytyczne dotyczące organizacji zajęć i pracy Politechniki Koszalińskiej będą na bieżąco aktualizowane i dostosowywane do obowiązujących zaleceń sanitarnych.

Rektor
Politechniki Koszalińskiej

dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl