Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf

Konferencja odbędzie się w budynku Naczelnej Organizacji Technicznej przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie. Organizatorzy to oddział warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, Instytut Naukowy Inżynierii Budowlanych Obiektów Antropogenicznych.

Przedmiotem konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy inżynierii bezpieczeństwa w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym występujące w procesach projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów antropogenicznych umożliwiających realizację różnorodnych potrzeb człowieka.

Celem jest przedstawienie:

- praktycznych aspektów teorii inżynierii bezpieczeństwa obiektów;

- stosowanych metod projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa,

- kierunków rozwoju technologii tworzenia bezpiecznych obiektów;

- metod technicznej diagnostyki bezpieczeństwa obiektów stosowanych w procesie ich projektowania, wykonawstwa i eksploatacji;

- zagadnień bezpieczeństwa obiektów w przepisach prawa oraz potrzeb i kierunków ich nowelizacji;

- ekonomicznych aspektów inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych.

W wydarzeniu weźmie udział 200-300 uczestników reprezentujących uczelnie, ośrodki naukowo-badawcze i firmy związane z problematyką bezpieczeństwa. Wybrane referaty, po ocenie przez recenzentów, zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych E3S Web of Conferences (indeksowane w bazach Web of Science i Scopus) oraz w punktowanych czasopismach z listy MNiSW.

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl