Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf

Politechnika Koszalińska wraz z trzema partnerami realizuje projekt pn. „Inteligentny rozwój Pomorza Środkowego – innowacyjne podejście do kreowania przewagi konkurencyjnej regionu”. Właśnie przystąpiliśmy do badań ankietowych wśród mieszkańców.

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Dialog”. Uczelnia jako lider realizuje go wraz z Koszalińską Izbą Przemysłowo-Handlową, Północną Izbą Gospodarczą i Fundacją Nauka dla Środowiska.

Celem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie, wdrożenie i upowszechnienie innowacyjnego modelu współpracy między nauką i otoczeniem społeczno-gospodarczym na rzecz przyswajania i zastosowania wiedzy i innowacji, by tworzyć warunki do zrównoważonego rozwoju na terenie Pomorza Środkowego. Realizacja projektu pozwoli przygotować diagnozę i analizę potencjałów innowacji Pomorza Środkowego w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej regionu.

Aby ten cel osiągnąć, prowadzimy na szeroką skalę analizy naukowe, które zgodnie z projektem, poprzedzają wielokierunkowe badania empiryczne.

Jednym z takich przedsięwzięć jest badanie ankietowe skierowane do dorosłych mieszkańców wybranych gmin Pomorza Środkowego, które pozwoli na określenie, jakim potencjałem społecznym dysponuje region.

Ankieta jest anonimowa, a wyniki badania posłużą wyłącznie do celów naukowych.

Link ankiety: https://pomorze-srodkowe.webankieta.pl/

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl